TUNNELWERK

Meer weten?

Sifons

  • Er zijn in totaal 16 sifons
  • De sifons zijn verspreid over het tunneltraject elke 80 à 100 meter aangebracht
  • Bij de tunnelmonden zijn er geen sifons, omdat de betonconstructie daar minder diep in de grond ligt en water eronder door kan stromen
  • De sifons hebben een diameter van 250 mm.
  • Het verschil in de grondwaterstand aan weerszijden van de A2-tunnel is door de sifons niet meer dan 20 centimeter.
Tijdens de ruwbouwfase brachten we grind aan rondom de sifons Tijdens de ruwbouwfase brachten we grind aan rondom de sifons

Cement-bentoniet: wat is dat ook alweer?

Voor de aanleg van de tunnelbouwkuip groef firma Züblin smalle, diepe sleuven. Tijdens het graven werden deze gevuld met cement-bentoniet, een mengsel van cement, water en fijne kleideeltjes. Zo kon de sleuf tijdens het graven niet in elkaar zakken. Daarna  lieten we stalen damwandplanken in de sleuven zakken die – nadat het cement-bentoniet voldoende was uitgehard – stevig in de grond zaten.

OPRUIMEN VAN RESTEN BOUWKUIP

Geplaatst op 11 februari 2015

Om ervoor te zorgen dat de A2-tunnel de natuurlijke grondwaterstroming niet blokkeert, zijn tijdens de ruwbouwfase 16 zogenaamde sifons aangelegd, van Nassaulaan tot en met Geusselt. De sifons zijn niets anders dan buizen, aangelegd in een U-vorm onder de tunnel door. De sifons zorgen ervoor dat het grondwater aan weerszijden van de tunnel even hoog staat (zie afbeelding hieronder).
Meten = weten
Nu de bemaling voor de tunnelbouwkuip is uitgezet, zien we via het netwerk aan peilbuizen dat het grondwater goed doorstroomt onder de tunnelvloer door. Niet alleen via de sifons, maar ook via de ondergrond.
Boren en vullen
Omdat we ook in de toekomst zeker willen zijn van een goede werking van de sifons, gaan we nog een stapje verder. Daar waar bouwkuipwanden hebben gezeten, is in de ondergrond een restje cement-bentoniet achtergebleven: een hard geworden mengsel van cement en fijne kleideeltjes. Het meeste cement-bentoniet is stuk getrild door het uittrillen van de damwandplanken. Grondwater kan dus passeren. Maar op de plekken waar sifons zijn aangebracht, gaan we voor extra zekerheid. Daarom boren we de resten cement-bentoniet hier weg. De gaten die hierdoor ontstaan, vullen we op met grind. De komende weken gaan we hiermee aan de slag.
De grondboor is een bekende: deze gebruikten we ook om bronnen voor de bouwkuipbemaling te boren.
Wat gaat er gebeuren?
Met een grondboor halen we grond en cement-bentoniet bij de sifon weg. De grondboor is vergelijkbaar met de machine die bronnen voor de bouwkuipbemaling boorde. De machine die wordt gebruikt, haalt grond omhoog, die wordt losgeslagen door ijzers tegen elkaar te laten klepperen. Dit levert een vervelend geluid op, dat helaas niet te voorkomen is.  Per sifon boren we – zowel aan de oost- als westzijde van de tunnel - ongeveer vijf gaten, die we telkens vullen met grind. Naar verwachting hebben we één dag per sifon nodig. Dat wil zeggen: zowel aan oost- als westzijde.
Van zuid naar noord
We beginnen donderdag 12 februari bij de Nassaulaan, ter hoogte van de Heerderwegbrug. Daar bevindt zich de meest zuidelijke sifon. Van daaruit gaat de grondboor verder in noordelijke richting.  De sifons langs Oranjeplein-Oost zijn in de carnavalsweek aan de beurt.  Daarna volgen de sifons bij de Gemeenteflat. Afhankelijk van andere werkzaamheden, kan de planning wijzigen. We houden u op de hoogte!
Fotografie: Reen van Beek