TUNNELWERK

Nog niet klaar

2014 was een erg druk jaar voor A2 Maastricht. De betonnen ruwbouw van de dubbellaagse tunnel is klaar, maar we zijn er nog lang niet. Wij hebben nog twee jaar nodig om de tunnel af
te bouwen en in te richten. De ruwbouw van het nieuwe huis is als het ware opgeleverd, maar het duurt nog lang voordat we kunnen verhuizen.

2015 en 2016 zijn nodig voor de afbouw van de tunnel, het ontwerpen, installeren en testen van de installaties en het trainen van personeel. De installaties zijn nodig om de tunnel goed te kunnen laten functioneren. Denk dan aan energievoorziening, 24-uurscamerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen en communicatiesystemen.

De laatste stempel

Drie jaar lang zorgden de stempels – de grote, ronde stalen buizen - van firma Swanenberg ervoor dat de wanden van de tunnelbouwkuip stevig op hun plek bleven zitten. Want zonder
ondersteuning van de stempels konden de damwandplanken de druk van grond buiten de bouwkuip niet weerstaan. Bovendien leverden de stempels een prachtig plaatje op. Niet alleen voor omwonenden, maar ook voor tal van belangstellenden, die graag een kijkje kwamen nemen. Op woensdag 14 januari – 1057 dagen na het plaatsen van de eerste stempel – hesen we ter hoogte van de Lourdeskerk de laatste stempel uit.

Restplanken

De damwandplanken rondom de tunnelbouwkuip zijn nu allemaal uitgetrild. Dat wil zeggen: bíjna allemaal. Want een deel van de stalen planken blijft voor altijd achter. Bijvoorbeeld bij de Terblijterweg en John F. Kennedysingel waar damwandplanken het naastgelegen wegdek ondersteunen. Ook bij de Voltastraat blijven een paar damwandplanken achter. Daar heeft firma Hak in de zomer van 2013 stalen mantelbuizen dwars door de damwandplanken geboord. In de mantelbuizen bevinden zich kabels en leidingen die ervoor zorgen dat ook ondergrondse
oost-westverbindingen – zoals bijvoorbeeld internet, telefonie en elektriciteit – in stand blijven. In de loop van 2017, als bovengronds de Groene Loper wordt gerealiseerd, snijden we een stuk van deze damwandplanken af en laten we de mantelbuizen zakken, tot bovenop het A2-tunneldak.

De achtergebleven stalen damwandplanken roesten uiteindelijk weg. Maar dat heeft z’n tijd nodig: zo’n twee tot driehonderd jaar!
De mantelbuizen onder de Voltastraat beschermen de oost-westverbindingen voor o.a. elektriciteit, telefoon en internet De mantelbuizen onder de Voltastraat beschermen de oost-westverbindingen voor o.a. elektriciteit, telefoon en internet

Eén bouwkuip, drie technieken

Om de A2-tunnel droog en veilig te bouwen, was een bouwkuip nodig. Een bouwkuip is eigenlijk niets anders dan een groot gat in de grond. Omdat ruimte in de stad – en zeker rondom
de N2 – heel beperkt is, moest de bouwkuip voor de A2-tunnel verticale wanden krijgen. De bouwkuipwanden bestonden uit aaneengesloten damwandplanken. Tijdens de aanleg van de bouwkuip werden drie verschillende technieken toegepast om de bouwkuipwanden aan te leggen: intrillen, cement-bentonietsleuven en diepwanden. Meer weten? Klik dan hier.

Voortuinen vs tunnelbouwkuip

Bij Oranjeplein-Oost leverden de bewoners een deel van hun voortuin in. Nu het tunnelwerk erop zitten, brengen we deze terug in oude staat. 
Verkeer op de N2 schoof van de ene naar de andere kant Verkeer op de N2 schoof van de ene naar de andere kant
Bij kunstwerk Viaductweg-Zuid moeten we nog damwandplanken intrillen Bij kunstwerk Viaductweg-Zuid moeten we nog damwandplanken intrillen

LAATSTE DAMWANDPLANK TUNNELBOUWKUIP UITGETRILD

Afscheid van de bouwkuip

Geplaatst op 17 februari 2015

Het tunnelwerk begon meer dan drie jaar geleden: toen trilde firma Züblin de eerste damwandplanken in bij Europaplein. Dat was het begin van de tunnelbouwkuip, die in de jaren daarna door heel Maastricht-Oost trok. Nu zit het erop. De laatste damwandplank van de tunnelbouwkuip trilden we vandaag uit, in de bouwkuip bij Geusselt. Daarmee is het laatste stukje tijdelijke bouwkuip voor de A2-tunnel verdwenen.
Het tunnelwerk begon drie jaar geleden, bij Europaplein Het tunnelwerk begon drie jaar geleden, bij Europaplein

Terugblik: van begin tot einde

Van intrillen…
De allereerste damwandplank trilden we in oktober 2011 in. Dat was bij Europaplein, waar de zuidelijke tunnelmonden liggen. De noordelijke tunnelmonden – bij kruispunt Geusselt – waren een paar maanden later aan de beurt: eind januari 2012. In dat eerste jaar tunnelwerk bleef de bouwkuip beperkt tot Europaplein en Geusselt. Maar vanaf januari 2013 trok het tunnelwerk door heel Maastricht-Oost in. Eerst vanaf de Lourdeskerk richting zuiden om daar aan te sluiten bij de bouwkuip van Europaplein. De bouwkuip tussen Voltastraat en Geusselt-Zuid was als laatste aan de beurt, eind 2012. De allerlaatste damwandplank trilde firma Züblin op 30 oktober 2013 in, dicht bij de Lourdeskerk.
In oktober 2013 namen de mannen en vrouwen van firma Züblin afscheid van Maastricht In oktober 2013 namen de mannen en vrouwen van firma Züblin afscheid van Maastricht
Naar laatste schep…
Na het vertrek van firma Züblin hadden de mannen van BNSG (Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet) alle ruimte om de bouwkuip uit te graven. In mei 2014 was dat zover: in ruim twee jaar tijd haalden de mannen meer dan 1.400.000 m3 grond, grind en mergel uit de bouwkuip. Met trots, maar ook met een beetje pijn in het hart, droegen de mannen van BNSG de bouwkuip over aan team Tunnel.
De mannen van BNSG namen in mei 2014 afscheid van de tunnelbouwkuip De mannen van BNSG namen in mei 2014 afscheid van de tunnelbouwkuip
Naar laatste stort…
En ook team Tunnel liet er geen gras over groeien. Twee betontreinen werkten tot eind 2014 naar elkaar toe. De ene mijlpaal na de andere haalden ze: van een eerste ritje met een caravan, naar het sluiten van de onderste tunnelbuizen. Op 12 december 2014 vierden ze hun laatste mijlpaal met de allerlaatste stort van de betonnen ruwbouw.
Voor de meesten van team Tunnel zat 't werk er in december 2014 op Voor de meesten van team Tunnel zat 't werk er in december 2014 op
Naar laatste damwandplank…
Bij de tunnelmonden van Europaplein en Geusselt gingen de damwandplanken voor de tunnelbouwkuip als eerste de grond in. Daar trilden we ze ook als eerste uit, in de eerste helft van 2013. Daarna trilden we ook een deel van de damwandplanken bij Geusselt-Noord uit. Het uittrillen van de damwandplanken langs de N2-Bouwkuip begon in de zomer van 2014. Een stevige klus, die zo’n zeven maanden in beslag nam. Maar nu is ook de laatste damwandplank voor de tunnelbouwkuip uitgetrild. Daarmee is er een einde gekomen aan de bouwkuip voor de A2-tunnel.
Een speciaal stukje tunnelbouwkuip
Eén stukje bouwkuip blijft voor altijd achter in de Maastrichtse ondergrond: dat is de wanden-dakconstructie tussen ANWB- en Gemeenteflat. Omdat de ruimte tussen beide flats té krap is om een tijdelijke bouwkuip aan te leggen, moest Avenue2 hier - in twee fases - een permanente bouwkuip realiseren. In december 2011 startte het werk voor de eerste fase, pal naast de ANWB-flat. En in augustus 2012 kon Avenue2 aan de tweede fase beginnen, langs de Gemeenteflat. Lees hier meer over dit speciale stukje tunnelbouwkuip.
De wanden-dakconstructie is een blijvertje! De wanden-dakconstructie is een blijvertje!

Weet u nog?

Ondergronds voorwerk
De tunnelbouwkuip kon niet zomaar worden aangelegd. Daar gingen heel wat voorbereidingen vooraf. Het verleggen van kabels en leidingen onder het wegdek van de A2/N2 begon als eerste. Ook rioleringen moesten plaats maken voor het tunnelwerk. Maar liefst 8 kilometer aan rioleringsbuizen werden verlegd. Voor omwonenden was het een moeilijke tijd, want hele straten werden opgebroken. In onze A2-Actueel aflevering van 24 januari 2013 vertelde werkvoorbereider Jeroen Gerits wat er allemaal bij kwam kijken om acht kilometer aan rioolbuizen te verleggen. Projectmanager Theo Kleizen vertelde al in september 2012 wat er voor nodig was om al die kabels en leidingen te verleggen. Beide afleveringen kunt u nog eens terugkijken door op de afbeeldingen hiernaast te klikken.
In maart 2013 vertelde hoofd-werkvoorbereider Joris Beerepoot in A2-Actueel over de noodzaak van een verkeersbrug over de tunnelbouwkuip.
Bovengronds voorwerk
Ook bovengronds veranderde veel in Maastricht-Oost. De tijdelijke N2 werd aangelegd en weggebruikers wenden er langzaam maar zeker aan dat de N2-rijbanen telkens weer opschoven. Niet alleen automobilisten kregen te maken met wegverleggingen, afsluitingen en omleidingen: ook voetgangers en (brom)fietsers moesten telkens weer omlopen of omfietsen. Bijvoorbeeld in maart en april 2013, toen we een verkeersbrug plaatsten bij kruispunt Scharnerweg. Dat was de eerste, maar niet de laatste keer. Want ook de Volta-oversteek kreeg een verkeersbrug. Inmiddels zijn beide bruggen alweer opgeruimd, net als de Bauduinstraatbrug. Drie tijdelijke bruggen blijven achter totdat de A2-tunnel open is voor verkeer: de autobrug bij de John F. Kennedysingel, de Maartensbrug en Heerderwegbrug.

Let op: het trillen zit er nog (lang) niet op!

De damwandplanken van de tunnelbouwkuip zijn uitgetrild, maar dat betekent niet dat er een einde komt aan trillingshinder. Want damwandplanken zijn en worden ook op andere plekken ingezet. Bijvoorbeeld bij de afrit Cadier & Keer / Vaals, waar damwandplanken de afrit ondersteunen. Deze planken verdwijnen pas in de loop van 2017, als de tijdelijke N2 wordt opgeruimd. En bij kunstwerk Viaductweg Zuid leggen we de opritten aan met behulp van damwandplanken. De meeste planken werden in november ingetrild, maar we zijn er nog niet, want in het voorjaar van 2015 trillen we hier opnieuw damwandplanken in. We houden u op de hoogte!
Fotografie: Reen van Beek en Bert Janssen