TRANSITIEMANAGER A2 MAASTRICHT BEKEND

“Ons team is gegrepen door de stad. Het is bijzonder dat bij een project een aparte functie komt voor transitiemanagement. Dat is overigens wel waar wij naar streven, want anders doe je een stad te kort. Liever niet wachten op ‘de toekomst’, maar samen aan de slag."
- Pieter Akkermans van Makelaars van de Tussentijd.
Pieter Akkermans
Frank Hermse

MAKELAARS VAN DE TUSSENTIJD GAAN AAN DE SLAG

Geplaatst op 3 april 2015

Het spectaculaire uitzicht op de bouwput is verdwenen. Terwijl we bij de tunnelmonden en ondergronds werken aan afbouw en inrichting van de tunnel staan bovengronds de Makelaars van de Tussentijd in de startblokken. Nog voordat de Groene Loper kan worden aangelegd gaan zij invulling geven aan de transitiefase zodat ook deze voor huidige en nieuwe bewoners boeiend wordt om mee te maken en zélf mee invulling te geven.  

Concurrentie was er genoeg. Ruim 27 belangstellenden, zowel uit de regio als elders uit het land, hadden zich aangemeld. Zes gegadigden hebben hun plannen toegelicht voor een selectiecommissie. Deze bestond uit vertegenwoordigers van Avenue2, projectbureau A2 Maastricht, gemeente Maastricht, A2-Buurtenplatform, A2-Bedrijvenplatform en Maastricht LAB. De selectiecommissie was aangenaam verrast over het hoge niveau van de plannen. Uiteindelijk is voor transitiemanagement de keuze gevallen op Makelaars van de Tussentijd. 
Samenwerkingsverband uit Utrecht
Makelaars van de Tussentijd is een samenwerkingsverband uit Utrecht. Ze zijn sinds 2012 werkzaam, onder het motto “We willen samen genieten van een stad, ook van de stukken die nog niet af zijn”. Het is een groep van totaal acht professionals op het gebied van stedenbouw, architectuur, planologie, projectontwikkeling, culturele evenementen, beeldende kunst, horeca en communicatie. Zij hebben o.a. ervaring opgedaan met het project de Westkust in Utrecht. Dit is een bouwterrein in het centrum naast het station dat nu tijdelijk in gebruik is. 

Namens Makelaars van de Tussentijd is Pieter Akkermans de kartrekker voor Maastricht. Hij is project- en gebiedsontwikkelaar. Akkermans heeft vele jaren bij woningcorporaties gewerkt en is nu zelfstandig ondernemer. Hij heeft veel ervaring in procesmanagement en met bewonersparticipatie. Maastricht heeft hij leren kennen door zijn betrokkenheid bij een verkenning van mogelijke zelfbouwlocaties in de stad voor gemeente en corporaties. Akkermans gaat hier aan de slag met collega Frank Hermse. Hij is stedenbouwkundig adviseur en opgegroeid in Maastricht. Voor zijn architectuurstudie heeft hij zich gericht op Belvédère. Ook was hij in de aanbestedingsfase betrokken bij een van de plannen voor A2 Maastricht. 
Gegrepen door de stad
“Ons team is gegrepen door de stad”, licht Akkermans enthousiast toe. “Het is bijzonder dat bij een project een aparte functie komt voor transitiemanagement. Dat is overigens wel waar wij naar streven, want anders doe je een stad te kort. Liever niet wachten op ‘de toekomst’, maar samen aan de slag. Tijdens het transformatieproces van A2 Maastricht naar de Groene Loper willen wij ervoor zorgen dat goede ideeën realiseerbaar worden. Wij gaan initiatiefnemers koppelen aan samenwerkingspartners, met betrokken partijen de haalbaarheid van plannen beoordelen en zorgen voor snelle duidelijkheid over de randvoorwaarden voor realisatie. We kijken niet alleen door een roze bril. We letten bijvoorbeeld ook op risico’s van verloedering.”

Makelaars van de Tussentijd gaan 2 tot 3 dagen per week aan de slag in Maastricht. Ze zullen beginnen met een uitgebreide kennismakingsronde. Ze zullen in contact treden met initiatieven die zich al eerder aangediend hebben en staan uiteraard open voor interessante nieuwe ideeën. U kunt mailen naar groeneloper@makelaarsvandetussentijd.nl
We houden u op de hoogte van het vervolg.
Meer achtergrondinformatie vindt u op de website van Makelaars van de Tussentijd.