BOVENGRONDS

OPRUIMEN BIJ DE PHILIPSWEG

Update 8 september 2015

In 2011 was-ier er opeeens: een heuse grondwal langs de Philipsweg. Eigenlijk was de grondwal niets anders dan een tijdelijk opslagdepot. Maar wel een depot dat door bedrijven en omwonenden op prijs werd gesteld. In de eerste plaats omdat de grondwal het verkeerslawaai van de A2 zo goed afschermde. Maar óók omdat de wal al snel begroeide en in de lente en zomer een kleurrijke aanblik bood. Omwonenden hadden ons al laten weten dat de wal voor altijd mocht blijven. Aan dat verzoek konden we jammer genoeg niet tegemoet komen.
In de lente en zomer gedijden de veldbloemen goed op de grondwal langs de Philipsweg In de lente en zomer gedijden de veldbloemen goed op de grondwal langs de Philipsweg
Ruimte voor nieuwe rijbanen
De aanleg van nieuwe rijbanen bij Europaplein blijft niet beperkt tot het werkterrein rondom de tunnelmonden. Zo bouwen we ter hoogte van de grondwal bij de Philipsweg nieuwe op- en afritten op voor verkeer van en naar de A2, Kennedysingel en/of tunnelmonden van de bovenste (N2) tunnelbuis (zie afbeelding met rijroutes hiernaast). Een deel van de grondwal past dan ook naadloos in de toekomstige inrichting van Europaplein. De overtollige grond graven we tot op definitieve hoogte af.
Nieuwe opslagdepots
Intussen is-ie niet meer te missen: het nieuwe gronddepot in de lus bij de oprit Akersteenweg. En Ook binnen het werkterrein rond de Heerderwegbrug wordt het voller en voller. Daar slaan we niet alleen grond op, maar ook freesmateriaal. De grond is grotendeels afkomstig van de voormalige grondwal langs de Philipsweg, het freesmateriaal van wegenwerk rond Europaplein.

Door materialen dichtbij of op de werkterreinen op te slaan, beperken we het aantal vrachtbewegingen. Niet alleen nu, maar ook bij toekomstige werkzaamheden. Het freesmateriaal zetten we straks namelijk in bij de opbouw van nieuwe rijbanen bij Europaplein. De grond blijft nog wat langer liggen: die (her)gebruiken we in de fundamenten van de Groene Loper.
Fotografie: Frans Senden en Reen van Beek