MEERSSEN

Impressie: in de nieuwe situatie is het fietspad gescheiden van de weg. Impressie: in de nieuwe situatie is het fietspad gescheiden van de weg.

Blijf op de hoogte

De afsluiting duurt 14 weken. Naar verwachting is de Ambyerweg vóór de kerst weer bereikbaar. Via de gebruikelijke berichtgeving houden we u op de hoogte van de actuele planning en voortgang. 

Wij zijn bereikbaar!

Winkels en bedrijven in de omgeving zijn bereikbaar via de omleidingen. Tankstation Avia aan de Ambyerweg blijft altijd toegankelijk. Dat geldt ook voor autobedrijf Ploemen. Tijdens de werkzaamheden bereikt u het autobedrijf via de tijdelijke in- en uitrit aan de weg Kruisdonk (zijkant van het pand).

Voor bedrijven

Heeft u behoefte aan extra informatiemateriaal (flyers, deurposter) om uw klanten of leveranciers te wijzen op de bereikbaarheid van uw bedrijf? Geef dit dan door bij de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Of download de factsheet.

In contact

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150 of via dit formulier.

Waarom 2x afsluiten?

Vorig jaar is de Ambyerweg al een tijdje afgesloten geweest, voor de uitbreiding van knooppunt Kruisdonk. Waarom kon het rioolwerk en de herinrichting toen niet (deels) worden uitgevoerd? Helaas was dat niet haalbaar, omdat er nog afstemming en besluitvorming moest plaatsvinden. We kunnen de twee onderdelen nu wel combineren, met een meer gunstige omleidingsroute via de Nieuwe Limmelderweg. Die was vorig jaar nog niet beschikbaar.
Het nieuwe riool ligt er grotendeels in, nu verder met leidingwerk. Het nieuwe riool ligt er grotendeels in, nu verder met leidingwerk.

Voor direct aanwonenden

Voor bewoners van de Ambyerweg hielden we op woensdag 2 september een informatieavond in gemeenschapshuis De Koel in Rothem. Wilt u graag meer weten over het werk, de bijbehorende hinder en nieuwe inrichting van de straat? De presentatie kunt u hieronder downloaden.
In fase 2 wordt gewerkt bij de rotonde, o.a. voor de aanleg van een bergbezinkbassin. In fase 2 wordt gewerkt bij de rotonde, o.a. voor de aanleg van een bergbezinkbassin.

LANGDURIGE AFSLUITING AMBYERWEG IN ROTHEM

Vanaf 14 september: 14 weken dicht

Geplaatst op 4 augustus 2015

Van 14 september tot 18 december is de Ambyerweg tussen de rotonde bij Rothem en de Nieuwe Limmelderweg afgesloten voor verkeer. De rotonde blijft toegankelijk. Ook bedrijven in de omgeving, waaronder autobedrijf Ploemen en tankstation Avia aan de Ambyerweg, zijn steeds bereikbaar. 

De gemeente Meerssen wil graag de veiligheid voor fietsers verbeteren bij de Ambyerweg tussen de rotonde Witte Hoek en de fietsoversteek. Hier moet ook een nieuw riool worden aangelegd. Avenue2 heeft opdracht gekregen om deze werkzaamheden uit te voeren. 

Herinrichting
Momenteel watert de riolering van de Ambyerweg af naar het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Deze afvoer komt te vervallen. Daarom brengt Avenue2 - in opdracht van de gemeente Meerssen - een nieuwe riolering aan in de straat. De Ambyerweg krijgt verder een nieuwe inrichting. In de huidige situatie maakt het fietspad onderdeel uit van de weg. Dat gaat veranderen. Aan beide zijden van de weg komt er een apart fietspad, gescheiden van de rijbaan voor auto’s. Bromfietsers komen binnen de bebouwde kom op de rijbaan. 

Wanneer?
Het werk start op maandag 14 september. Naar verwachting is de Ambyerweg vóór de kerst opnieuw ingericht en weer bereikbaar voor verkeer. Dit is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan er bijvoorbeeld niet aan het riool worden gewerkt of geasfalteerd worden. Via de gebruikelijke berichtgeving houden we iedereen tussentijds op de hoogte over de uitvoering. Werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur.

auto

Verkeershinder: van 14 september 07.00 uur tot 18 december 17.00 uur


Om het werk uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de Ambyerweg tussen de rotonde Witte Hoek en de kruising met de Nieuwe Limmelderweg af te sluiten voor verkeer. De rechtstreekse verbinding tussen Rothem en knooppunt Kruisdonk vervalt daarmee. 

Bedrijven bereikbaar
De rotonde in Rothem blijft altijd toegankelijk. Ook bedrijven in de omgeving, waaronder autobedrijf Ploemen en tankstation Avia aan de Ambyerweg, zijn steeds bereikbaar. LET OP: Tijdens de werkzaamheden bevindt zich de tijdelijke in- en uitrit van autobedrijf Ploemen aan de weg Kruisdonk (zijkant van het pand).

Omleidingsroutes
De omleidingen voor auto- en vrachtverkeer lopen via de Nieuwe Limmelderweg. Dat is de nieuwe verbindingsweg van en naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Volg de gele borden langs de weg. Houd wel rekening met een langere reistijd, vooral tijdens de spits. 

  • van A2, A79 of Amby naar Rothem, Meerssen of Bunde: via Nieuwe Limmelderweg, Limmelderweg, Mariënwaard, Kruisdonk
  • van Beatrixhaven naar Rothem, Meerssen of Bunde: via Limmelderweg, Mariënwaard, Kruisdonk 
  • van Rothem naar Amby of A79 (Valkenburg/Heerlen): via Kruisdonk, Mariënwaard, Limmelderweg en Nieuwe Limmelderweg
  • van Rothem naar A2 richting Eindhoven: Maastrichterweg, Bunderstraat, oprit 51 A2.

auto

Op de (brom)fiets?


Fietsers en bromfietsers worden omgeleid via de Kuilenstraat en Romeinenstraat. Het viaduct over de A79 kunnen zij gewoon oversteken en het aangrenzende fietspad blijft bereikbaar. Volg de gele borden. Let wel: bij de doorgang Ambyerweg - Romeinenstraat moet u afstappen.
Wat gaat gebeuren?
Om het nieuwe riool aan te kunnen leggen, gaat de Ambyerweg volledig op de schop tussen de fietsoversteek en de rotonde Witte Hoek. Hier graven de grondwerkers van Avenue2 een diepe sleuf waarin de nieuwe riolering wordt aangelegd. In de sleuf wordt ook een persleiding* aangebracht. Zo’n leiding verbindt verschillende rioolgemalen met elkaar en zorgt voor transport van het rioolwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Als het rioleringswerk door Avenue2 grotendeels klaar is, werkt firma HAK - in opdracht van Enexis en WML - verder aan de gas- en waterleiding. Verschillende huisaansluitingen moeten namelijk worden vervangen. Als de ondergrondse infrastructuur is vervangen, worden de sleuven weer aangevuld met grond. Dan begint het asfaltwerk voor de rijbaan en het straatwerk voor de fietspaden. Ook de trottoirs leggen we weer netjes aan.

*de persleiding moet aansluiten op een bestaande put in de groenstrook tussen het spoor en de Emmaweg in Rothem. Vanaf maandag 5 oktober vinden daarom ook werkzaamheden plaats buiten de Ambyerweg, voor de aanleg van deze nieuwe persleiding. Eerst steken we met het leidingwerk de Klinkenberg over naar de Maastrichterweg. Hier leggen we de leiding aan in de berm langs het fietspad richting Bunde/Meerssen, tot bij het spoor. 

Omdat we met de nieuw aan te leggen persleiding de Klinkenberg moeten oversteken, doen we dat in twee stappen. Auto’s kunnen passeren, mogelijk wel met enig oponthoud. Ook fietsers en voetgangers kunnen door. Het fietspad bij de Maastrichterweg richting Bunde/Meerssen blijft bereikbaar. Extra voorzichtigheid is wel geboden, vanwege de beperkte ruimte.
Voor bewoners
Parkeren en bereikbaarheid
Tijdens de hele periode van afsluiting, kunnen bewoners van de Ambyerweg niet met hun auto bij de eigen woning komen. Met bewoners zijn afspraken gemaakt over het parkeren. Waar nodig plaatsen we loopschotten om een goede doorgang van en naar de huizen - ook voor mindervaliden - te garanderen. Extra voorzichtigheid is wel geboden.

Huisvuil en oud papier
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier aan de straat blijven aanbieden. Wij brengen dit naar de plek waar de ophaaldienst erbij kan en zetten uw GFT-container ook weer netjes terug.

Geluid, stof en trillingen
Geluid en stof proberen we te beperken, maar zijn helaas onvermijdelijk. Rioolwerk kan ook geuroverlast opleveren. Om de grond voor de nieuwe wegfundering te verdichten, gebruiken we een trilwals. Deze zorgt vaak voor vervelende trillingen, die in huis merkbaar kunnen zijn. 
 
Nog niet klaar: vooruitblik naar 2016
Aan het eind van het jaar zit het werk er nog niet op. Behalve een nieuw riool, realiseert de gemeente Meerssen ook een bergbezinkbassin. Dat is een grote betonnen bak, die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het bustransferium bij de rotonde Witte Hoek. De bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige water komt dan dan in de bak terecht, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. Zo wordt wateroverlast op straat voorkomen.

De aanleg van het bergbezinkbassin gebeurt in 2016. De planning is nog niet duidelijk. Tijdens deze fase wijzigt ook de inrichting van de rotonde. In de nieuwe situatie hebben fietsers voorrang. De werkzaamheden hiervoor zullen opnieuw verkeershinder met zich meebrengen. Te zijner tijd volgt meer info.
Wilt u actueel nieuws van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox ontvangen? Op de beginpagina van www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice.
Fotografie: Reen van Beek en Jean-Pierre Menten