VTTI

Verkeerstechnische en TunnelTechnische Installaties

'Luchtige' weetjes

In de tunnel A2 Maastricht komen in totaal 62 ventilatoren: 24 grote ingangsventilatoren die elk afzonderlijk 110.000 m3 lucht per uur kunnen verplaatsen. En nog eens 38 ventilatoren in de verkeersbuizen zelf, per stuk goed voor het verplaatsen van 55.000 m3 lucht per uur.
De grote ingangsventilatoren worden in de komende weken gemonteerd. De grote ingangsventilatoren worden in de komende weken gemonteerd.

Hoe werkt de tunnel straks?

Welke systemen zitten er in de tunnel? Hoe vindt bewaking plaats vanuit de verkeerscentrale Zuid-Nederland. En wat doet de brandweer bij een brand in de tunnel? Op deze themapagina leest u meer over het gebruik en functioneren van de dubbellaagse tunnel A2 Maastricht.

ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

Geplaatst op 31 augustus 2015

Ze zijn zes meter lang en er passen er twee op een vrachtwagen naar Maastricht: de ventilatoren die bij de ingang van elke tunnelbuis komen te hangen. De eerste exemplaren voor de dubbellaagse tunnel zijn inmiddels gearriveerd. “De ventilatoren komen uit Denemarken”, laat Ronald Ruisch van team VTTI weten. “Daar zijn ze gemaakt. De komende weken houden we ons bezig met de montage ervan.”

Een goed functionerende en veilige tunnel is meer dan beton en asfalt. De tunnel wordt uitgerust met ruim 50 verschillende systemen, die moeten voldoen aan eisen die in de Landelijke Tunnelstandaard zijn vastgelegd. De tunnelventilatie is zo’n systeem.

Goede ventilatie
Een goede luchtstroom in de tunnel is belangrijk om een veilige tunnel te realiseren, waarvan iedereen dagelijks gebruik kan maken. De ventilatoren zorgen straks - als dat nodig is - voor voldoende frisse lucht in de tunnel, en in geval van bijvoorbeeld brand blazen ze rook, warmte en gevaarlijke stoffen de verkeersbuis uit. “Bij de inrit van elke verkeersbuis komt een cluster van 4 à 5 grote ingangsventilatoren”, legt Ronald uit. “Dat zijn de hoofdventilatoren. In de verkeersbuizen zelf brengen we ook nog ventilatoren aan in het plafond. Die zijn een stuk kleiner en ondersteunen de hoofdventilatie.”

Continu meten
Alle ventilatoren werken samen met de luchtkwaliteitsmeters, die inmiddels allemaal zijn aangebracht. De luchtkwaliteitsmeters bewaken de kwaliteit van de lucht in de verkeersbuizen. Dat gebeurt op basis van zichtmetingen, via meters in de tunnel die lucht opzuigen. Op het moment dat het zicht verslechtert, de concentratie (uitlaat)gassen of dampen beneden een bepaalde norm komt of er rook wordt gedetecteerd, gaat automatisch de ventilatie aan en krijgt de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat een melding.

Eerste ventilatoren gearriveerd... Eerste ventilatoren gearriveerd...
Luchtkwaliteitsmeter Luchtkwaliteitsmeter
In beweging
De ventilatoren gaan dus aan als de situatie daarom vraagt. De ventilatie kan bovendien handmatig worden bediend door de wegverkeersleider. Toch kunnen de ventilatoren ook draaien als gevolg van bijvoorbeeld harde wind of de luchtstroom die de snelheid van veel verkeer met zich meebrengt. Ventilatoren die in beweging zijn, betekenen dus niet altijd dat de kwaliteit van de lucht in de verkeersbuizen onvoldoende is.

Brand; en dan?
Bij een brand of een ongeluk met gevaarlijke stoffen in de tunnel zorgen de ventilatoren ervoor dat rook en gevaarlijke stoffen uit de tunnel worden gedreven. Het wegblazen van rook of gassen gebeurt altijd met de rijrichting van het verkeer mee. Hierdoor staan auto’s vóór de brand veilig. De film op de themapagina www.a2maastricht.nl/tunnel geeft hierover meer uitleg en laat zien wat u het beste kunt doen in zo’n noodsituatie.

Overigens is de kans op een noodsituatie met grote brand in de tunnel heel klein. Grote branden zijn zeer zeldzaam en zijn in de Nederlandse tunnelgeschiedenis sinds 1942 twee keer voorgekomen: in de Velsertunnel (1978) en in de Heinenoordtunnel (2014). In beide gevallen is de brand door de brandweer geblust.
Ronald Ruisch en Wim Toonen van team VTTI in overleg bij de ventilatoren. Ronald Ruisch en Wim Toonen van team VTTI in overleg bij de ventilatoren.

Ventilatoren bij Geusselt

M9111800-v

M9111839-v

M9111808-v

Fotografie: Reen van Beek en A2 Maastricht