VOORWERK VOOR DE GROENE LOPER

Wegafsluitingen

Van tijd tot tijd moeten weggebruikers rekening houden met kortdurende afsluitingen. Dan sluiten we het nieuwe riool aan op bestaande putten in de weg.Via onze Voortgangsberichten en 1Maastricht houden we u op de hoogte!

Bovengrondse herinrichting

Alle informatie over de bovengrondse herinrichting kunt u volgen op de website www.mijngroeneloper.nl.  

Opruimen

Als het nieuwe riool van zuid tot en met noord gereed en in gebruik is, komen we nog één keer terug om het oude riool op te ruimen.

Vooruitblik

Als het nieuwe riool gereed is, leggen we binnen het werkterrein plantvakken aan voor de lindebomen die in 2017 worden aangeplant. Naar verwachting verzorgen leerkrachten en leerlingen van de Nutsschool aan de Regentesselaan tot die tijd een tijdelijke, groene invulling van de plantvakken. 

RIOOLWERK VOOR DE GROENE LOPER

Update 16 februari 2016

Het duurt nog tot in de loop van 2017 voordat omwonenden en voorbijgangers gebruik kunnen maken van de toekomstige Groene Loper, de langgerekte bomenlaan tussen Europaplein en Buitengoed Geul en Maas (Landgoederenzone). De voorbereidingen voor de inrichting zijn echter wel al in volle gang. Binnen het werkterrein - bovenop het
tunneldak - zijn de resten van de bouwweg grotendeels opgeruimd. Daarmee is ruimte vrijgekomen voor de volgende stap: de aanleg van een nieuw rioolstelsel voor de wegafwatering van de toekomstige Groene Loper. Langs heel de oostzijde van het werkterrein graven we de komende maanden sleuven voor de nieuwe rioolbuizen.
Voor de aanleg van het nieuwe riool moeten de mannen van GWW (wegenbouw) diepe sleuven graven Voor de aanleg van het nieuwe riool moeten de mannen van GWW (wegenbouw) diepe sleuven graven

Kortdurende hinder

De meeste werkzaamheden vinden plaats binnen het werkterrein, zonder hinder voor omwonenden en verkeer. Maar af en toe moeten we ook buiten het werkterrein aan de slag om het nieuwe riool aan te sluiten op bestaande rioolputten. Dan ondervinden omwonenden en verkeer kortdurende hinder door omleidingen en/of afsluitingen.

Van zuid naar noord

Het eerste rioolwerk is begonnen bij de Nassaulaan. Daar zit het nieuwe riool er inmiddels zo goed als in. Ook bij de Voltastraat is een nieuw rioolstelsel in opbouw. Vanaf de Voltastraat gaat het rioolwerk allereerst richting noorden, langs Blok 8, de laatst overgebleven flat aan de President Rooseveltlaan-Oost. In het noordelijke deel is het rioolwerk van start gegaan binnen het werkterrein van Geusselt. Hier sluit het nieuwe riool aan op de rioolput bij de hoek Bauduinstraat/Nierstraszstraat. 

Hinder?

Verkeer moet van tijd tot tijd rekening houden met kortdurende hinder door wegafsluitingen en omleidingen. Omwonenden kunnen hinder ondervinden door trillingen. Dat geldt met name tijdens verdichten van de grond waarmee we de sleuven aanvullen. We houden u op de hoogte!
Fotografie: Frans Senden en Communicatie A2 Maastricht