MIJLPALEN EN HINDERKLUSSEN 2016

Verkeersknelpunten bij ingebruikname tunnel

Zowel rondom Geusselt als Europaplein is er te weinig ruimte om allevier tunnelbuizen in één keer in gebruik te nemen en tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden. Hieronder kunt u zien waar de verkeersknelpunten zich bevinden.

Verkeersknelpunten bij Geusselt

Overzicht verkeersknelpunten bij Geusselt Overzicht verkeersknelpunten bij Geusselt
Bij Geusselt blokkeert de tijdelijke N2 verschillende rijroutes Bij Geusselt blokkeert de tijdelijke N2 verschillende rijroutes

Verkeersknelpunten bij Europaplein

Bij Europaplein is er heel veel grondwerk nodig voor de nieuwe rijbanen. De tijdelijke N2 ligt ook hier nog in de weg. Bij Europaplein is er heel veel grondwerk nodig voor de nieuwe rijbanen. De tijdelijke N2 ligt ook hier nog in de weg.
Pas als de tijdelijke N2 bij Europaplein is afgesloten, kunnen we de rijbanen hierboven realiseren Pas als de tijdelijke N2 bij Europaplein is afgesloten, kunnen we de rijbanen hierboven realiseren

VOORUITBLIK 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht. Daarbij zijn heel wat partijen betrokken. Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen werken samen in het Projectbureau A2 Maastricht. Avenue2 is ontwerper en bouwer en doet straks het onderhoud. Rijkswaterstaat wordt de beheerder. De gemeente Maastricht verleent de openstellingsvergunning. En dan zijn er nog de hulpverleningsdiensten - waaronder brandweer, politie en ambulance - die straks mogelijk in de tunnel in actie moeten komen. 

En terwijl veel aandacht uitgaat naar de tunnel, werken we ook door aan nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers en het nieuwe centrum voor Maastricht Oost bovenop de tunnel. Dat levert onderstaande mijlpalen en hinderklussen op.

MIJLPALEN

1. Testen verkeers- en tunneltechnische installaties afgerond

Het installatieteam, in vaktermen Team VTTI, staat aan de lat voor het ontwerpen, monteren en testen van de Verkeerstechnische en TunnelTechnische Installaties, die nodig zijn om de tunnel goed en veilig te kunnen laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan energievoorziening, 24-uurscamerabewaking, ventilatoren, verkeerssystemen die de doorstroming bewaken, blusvoorzieningen en communicatie- en omroepsystemen. In totaal zijn ruim 50 systemen nodig.

In 2015 is keihard gewerkt aan het monteren van alle installaties. Dit jaar verschuift het accent naar het testen van alle systemen. Testen gebeurt volgens uitgebreide testprotocollen, zodat we zeker weten dat er niks wordt overgeslagen en elk systeem doet wat het moet doen. Elk systeem is al getest voor het verlaten van de fabriek. Nu volgt de test per systeem. Als de losse systemen goed werken, worden ze stapsgewijs aan elkaar gekoppeld. Ook alle systemen samen worden vervolgens getest. 
Na het testen van de techniek volgt de finale test tussen ‘techniek’ en ‘mens’. Die finale en belangrijkste test doet Avenue2 samen met de wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat die de tunnel straks 24/7 in de gaten houden en de hulpdiensten. Tijdens deze laatste test beslissen alle partijen samen of een veilig, dagelijks gebruik is gegarandeerd en dus of de tunnel open kan.

Meer informatie over de werkzaamheden in de tunnel vindt u hier.

2. Eindoefening hulpverleningsdiensten

Niet alleen de techniek wordt uitgebreid getest. Ook de mensen die straks betrokken zijn bij een dagelijks en veilig gebruik van de tunnel moeten tot in de tenen zijn voorbereid. Denkt u aan de weginspecteurs en wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat en de medewerkers van de diverse hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancedienst. Met de grote eindoefening van de hulpdiensten komt er een einde aan het werk van het Ready to Operate-team, kortweg RTO. Dit team richt zich sinds 2013 op de inrichting van de betrokken organisaties, hun werkprocessen en de benodigde procedures. Tevens zijn zij zeer nauw betrokken met het totale opleidingstraject voor alle functionarissen die straks op de een of andere wijze te maken krijgen met de zorg voor een (verkeers)veilige en goed onderhouden tunnel. 

Het RTO-team had ook een belangrijk rol bij het maken van de animatie: Hoe werkt de tunnel straks? Welke routes zijn er? Hoe wordt het onderhoud geregeld? En wat te doen ingeval van autopech of een ongeval? Deze animatie is inmiddels door ruim 85.000 mensen online bekeken. De eindoefening is voor de tweede helft van 2016 gepland. We zullen tegen die tijd uitgebreid verslag doen.

3. Openstellingsvergunning voor tunnel

Een vergunning wordt verstrekt door het desbetreffende Bevoegd Gezag. 
Voor de tunnel is het de gemeente Maastricht die, in het kader van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels, aan Rijkswaterstaat de openstellingsvergunning verstrekt. Met de vergunning op zak mag RWS de tunnel in gebruik nemen.

4. Stapsgewijze ingebruikname tunnel

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht. Eind dit jaar willen we de tunnel met twee keer twee buizen boven elkaar in gebruik kunnen nemen. Dat wordt opnieuw een complexe logistieke operatie. Het is geen kwestie van vier slagbomen omhoog en rijden maar. De tunnel is onderdeel van een totaal verkeerssysteem inclusief knooppunten en verbindingen tussen Kruisdonk en Randwyck waarvoor al twee jaar nieuwe wegaansluitingen worden gemaakt.  

Omdat er te weinig ruimte is om in één keer vier buizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, zal de tunnel in twee stappen in gebruik worden genomen. Wij zullen u in de tweede helft van dit jaar uitgebreid informeren hoe we dat aanpakken. 

Onderstaand schema geeft u alvast een overzicht van welke fases we moeten doorlopen om de tunnel in gebruik te kunnen nemen.

5. Ingebruikname Groene Loper vanaf Severenstraat tot aan Meerssenerweg

Dit deel van de Groene Loper is alleen voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers en loopt door tot in het Buitengoed Geul en Maas (voorheen Landgoederenzone).

Via de Wielerbaan kunt u straks veilig over de A2. De brug is vooral bestemd voor recreatief verkeer en wordt daar ook op ingericht. Aan weerszijden van het brugdek komen plantvakken met hagen en langs de op- en afrit lindebomen. Verlichting komt er niet op de brug omdat het licht van de snelweg volstaat. In 2016 wordt de aanlanding bij de Severenstraat veilig ingericht en kan dit deel van de Groene Loper in gebruik worden genomen. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. 

Klik hier voor het totale traject van de Groene Loper.

Start nieuwbouw Albert Heijn

De huidige winkels aan de Scharnerweg zullen worden vervangen door een nieuw pand voor Albert Heijn, Gall&Gall en Etos. Het gemeentelijk bestemmingsplan heeft vorig jaar ter inzage gelegen. In het eerste kwartaal van 2016 zal de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vaststellen en de ingediende zienswijzen behandelen.

Na het verlenen van de omgevingsvergunning kan Albert Heijn met de nieuwbouw starten. Zo krijgt de bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost nog voor de opening van de tunnel extra kansen door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en Avenue2. Op basis van de bekende contouren van de Groene Loper heeft Albert Heijn gekozen voor nieuwbouw, kiest gemeente Maastricht voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En gaat Avenue2 de Gemeenteflat renoveren. Actualiteiten kunt u volgen op de website van Mijn Groene Loper

HINDERKLUSSEN

Mijlpalen en hinderklussen zijn ook in 2016 twee kanten van eenzelfde medaille. Geen mijlpaal zonder hinder. De hinderklussen voor dit jaar zijn:

1. Asfaltreparatie oostbaan A2 en A79 tussen Kruisdonk en Wielerbaan

Wegen moeten ook onderhouden worden. In het tweede kwartaal van 2016 voert Avenue2 gedurende twee weekenden reparaties uit op de A2 tussen knooppunt Kruisdonk en de Wielerbaan. Uiteraard informeren wij u via onze vaste communicatiekanalen over afsluitingen en omleidingen. De meest recente informatie vindt u steeds op onze aparte pagina over de wegwerkzaamheden.

2. Testen verkeers- en tunneltechnische installaties

Deze hinderklus heeft alles te maken met de mijlpaal ‘Testen verkeers- en tunneltechnische installaties afgerond’. Zijn we eenmaal aan de slag met het testen van techniek en mens, dan kunt u vooral bij tunnelmonden allerlei bewegingen zien van personen en voertuigen en kunt u geluiden horen van het testen van allerlei systemen. 
Wij zullen hierover in onze vaste communicatiekanalen berichten. 

3. Realisatie nieuwe wegaansluitingen

Om al het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel af te wikkelen, worden de rijbanen tussen Kruisdonk en Europaplein al sinds 2014 verbreed en/of opgehoogd. Tegelijkertijd realiseren we binnen de werkterreinen nieuwe rijbanen. Ook in 2016 gaat de aanleg van nieuwe wegen door. Verkeer moet van tijd tot tijd rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

4. Stapsgewijze ingebruikname tunnel

De twee keer twee buizen van de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland kunnen niet in een keer in gebruik worden genomen. Het is geen kwestie van vier slagbomen omhoog en rijden maar. Omdat er te weinig ruimte is om in één keer vier buizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, zal de tunnel in twee stappen in gebruik worden genomen. Wij zullen u in de tweede helft van dit jaar uitgebreid informeren hoe we dat aanpakken. 

Onderstaand schema geeft u alvast een overzicht van welke fases we moeten doorlopen om de tunnel in gebruik kunnen te nemen.
Fotografie: Bert Janssen, Aron Nijs, Reen van Beek, Bjorn Vink