GEFASEERDE INGEBRUIKNAME TOTALE VERKEERSSYSTEEM A2 MAASTRICHT

A2-tunnel: stap voor stap

De A2-tunnel nemen we stapsgewijs in gebruik. Eind 2016 beginnen we met stap 1: dan sluiten we tijdens een lang weekend vol wegenwerk de eerste drie tunnelbuizen aan op de nieuwe rijbanen. De vierde en laatste buis – de bovenste buis voor lokaal verkeer richting zuiden - volgt later. Die kunnen we pas in gebruik nemen als de fly-over bij Europaplein is aangesloten op de Kennedysingel, aan het einde van stap 2.  Maar let op: als ook de vierde buis in gebruik is, zit het wegenwerk er nog altijd niet op. De tunnel is immers onderdeel van een totaal verkeerssysteem, dat zich over een lengte van 6 km uitstrekt. We houden u op de hoogte! 
De bovenste (N2) tunnelbuis richting zuiden gaat later open De bovenste (N2) tunnelbuis richting zuiden gaat later open

Toekomstige rijroutes bij Geusselt

Bekijk hieronder de toekomstige rijroutes bij Geusselt. De uitrit Terblijterweg ziet u op de tekening terug onder H en I.

OP WEG NAAR...

Geplaatst op 3 februari 2016

… de ingebruikname van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht pakken de wegenbouwers stevig aan. In en rond de werkterreinen van Europaplein en Geusselt bouwen ze al sinds 2014 grote delen van nieuwe rijbanen op.  Voor de wegenbouwers zit het werk er nog lang niet op, want ook komend jaar gaat de opbouw van nieuwe rijbanen volop door. Bij Geusselt verdwijnen keet en grote, groene loods. Het werkterrein wordt nu eerst klaargemaakt voor rioolwerk, vervolgens gaan we aan de slag met de Paardentunnel en toekomstige uitrit Terblijterweg. 
Binnen het werkterrein van Geusselt wordt de bouwweg opgeruimd Binnen het werkterrein van Geusselt wordt de bouwweg opgeruimd

Paardentunnel

De Paardentunnel is een onderdoorgang onder de Terblijterweg. Na openstelling kunnen voetgangers en (brom)fietsers veilig en snel via de Paardentunnel oversteken van Wittevrouwenveld naar Geusselt en omgekeerd. Maar zover is het nog niet. Tot voor kort was de Paardentunnel vooral in gebruik door werkverkeer. Daar komt nu een einde aan. De komende tijd richten de wegenbouwers de Paardentunnel in voor toekomstig gebruik. Zo wordt er gezorgd voor een degelijke afwatering en wordt het wegdek een meter opgehoogd. In de loop van komende tijd start binnen het werkterrein de aanleg van het trottoir en wegdek van het oostelijke deel van de Groene Loper. Die sluit dan naadloos aan op het wegdek van de Paardentunnel. De datum van openstelling is nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte!

Uitrit Terblijterweg

De wegenbouwers starten binnen het werkterrein van Geusselt al snel met de aanleg van de toekomstige uitrit naar de Terblijterweg. De uitrit sluit aan op de N2-tunnelmond ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat en de Terblijterweg. Lokaal verkeer kan straks via de uitrit afslaan richting Terblijterweg en/of Viaductweg. Maar dat duurt nog een poos: pas als we de eerste drie tunnelbuizen aansluiten op bestaande én nieuwe wegen, kunnen we de uitrit Terblijterweg in gebruik nemen. Tot die tijd moet verkeer op de Terblijterweg af en toe rekening houden met hinder door (rijstrook)afsluitingen. Bijvoorbeeld van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari. Dan is de rijstrook ter hoogte van de A2-tunnel telkens van 9 tot 16 uur afgesloten.
Fotografie: Reen van Beek en Communicatie A2 Maastricht