VOORBEREIDINGEN HULPVERLENERS AMBULANCE

Ambulance hulpverleners maken kennis met de A2-tunnel op locatie. Ambulance hulpverleners maken kennis met de A2-tunnel op locatie.
Uitleg in het middentunnelkanaal. Uitleg in het middentunnelkanaal.

En hoe bereidt de Brandweer zich voor?

HULPVERLENERS VAN DE AMBULANCE BEREIDEN ZICH VOOR

Geplaatst op 19 april 2016

Net zoals de brandweer bereiden ook de hulpverleners van de ambulance zich voor op de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel. Hun traject begon in maart, en duurt nog tot juli 2016. In totaal doen zo’n 180 ambulancehulpverleners uit de regio Zuid-Limburg mee aan de opleiding. 

Het programma bestaat uit vier modules. Eerst krijgen de ambulancehulpverleners via e-learning een introductie over hulpverlening in de A2-tunnel. Dus behalve de algemene richtlijnen voor tunnels, wordt er ook specifiek ingegaan op de richtlijnen voor de Koning Willem-Alexandertunnel.

Virtueel…
Daarna volgt een virtuele training. Daarbij worden de routes die de ambulance moet volgen bij het aanrijden van de tunnel ingeoefend. De ambulancehulp-verleners gebruiken hiervoor hetzelfde virtual realitysysteem dat ook de brandweer gebruikt om te oefenen. Aan dit aspect van het programma spenderen ze bijzondere aandacht. Want de ambulance zal straks vanaf elke willekeurige plek in Maastricht en omgeving naar de juiste plek in de tunnel moeten kunnen rijden. 

Tijdens de virtuele training wordt ook het protocol “Grootschalige Geneeskundige Bijstand” oftwel “GGB” geoefend. Dit is een landelijk opschalingssysteem bij grote incidenten. De hulpverleners van de ambulance oefenen door middel van een duidelijke commandostructuur om zoveel mogelijk slachtoffers zo snel mogelijk te verzorgen en van de locatie van het incident naar het ziekenhuis te vervoeren. Niet alleen regionaal, maar ook euregionaal. Want bij een groot incident kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat slachtoffers ook in België of Duitsland moeten worden opgevangen.

… En in het echt
Als derde onderdeel van het opleidingstraject volgt een rondleiding in de A2-tunnel. Tijdens deze rondleiding rijden ambulances mee en de ambulancehulpverleners oefenen onder andere hoe ze met een brandcard de doorsteek door het middentunnelkanaal kunnen maken in geval van een noodsituatie. Daarnaast oefenen ze wat te doen bij de gevaren tijdens slachtofferhulp in een tunnel. Als laatste vinden er multidisciplinaire oefeningen plaats in de tunnel zelf. Dit zijn oefeningen samen met de andere hulpverleningsdiensten, Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht met als afsluiter een grote eindoefening. Dan zit het opleidingstraject voor de ambulancehulpverleners voor wat betreft de A2-tunnel erop en zijn ook zij voorbereid op de ingebruikname van de A2-tunnel. 

Fotografie: Bert Janssen