KENNISDELING

Wat is het COB?

Het COB is een kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het hoofdkantoor is te vinden in Delft. De organisatie zelf is klein, maar het netwerk is groot. Het COB richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis. Dat doet het COB niet alleen, maar altijd samen met andere partijen zoals bijvoorbeeld
overheden, ingenieursbureaus, bouwers en onderzoeksinstellingen. Het COB gelooft niet in het beperken van toegang tot kennis: die is toegankelijk voor iedereen die er belangstelling voor heeft.
Het rapport 'Monitoring in de praktijk' is maandag 27 juni gepresenteerd Het rapport 'Monitoring in de praktijk' is maandag 27 juni gepresenteerd

Vinger aan de pols

Monitoring betekent ' in de gaten houden'. En dat is precies wat specialisten bij elk van de drie betrokken infraprojecten hebben gedaan. Dat begon al voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Met behulp van proeven en onderzoeken maakten specialisten voor elk project een inschatting van de impact op de omgeving. Tijdens de bouwfase hielden ze 24 uur per dag de vinger aan de pols om - waar nodig - maatregelen te nemen. Zo vonden bij A2 Maastricht bijvoorbeeld extra sonderingen plaats toen karsten in de mergel werden ontdekt. Bekijk hieronder een timelapse filmpje van het inhijsen van de sandeerwagen.

RAPPORT 'MONITORING IN DE PRAKTIJK' GEPRESENTEERD

Kennisdeling met en voor stedelijke infraprojecten

In de afgelopen jaren zijn verschillende grote ondergrondse infraprojecten intensief gemonitord tijdens de bouwfase. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd over nut en noodzaak van metingen en maatregelen. Om ervoor te zorgen dat toekomstige projecten gebruik kunnen maken van de verworven kennis, heeft het COB - het kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik - de praktijkervaringen van drie projecten gebundeld in het specialistische rapport: 'Monitoring in de praktijk'.

Leren van elkaar

De Spoorzone Delft, Noord/Zuidlijn én A2 Maastricht: drie ondergrondse infrastructurele projecten in drukbevolkte stedelijke gebieden. Elk met eigen aandachtspunten, bijzonderheden én bouwmethode. Maar ook met identieke uitdagingen. De opgedane ervaringen, nieuwe inzichten én verworven kennis van de specialisten die bij deze projecten betrokken zijn bieden waardevolle handvatten in de vorm van ' best practices' en geleerde lessen. In het rapport 'Monitoring in de praktijk' zijn hun verhalen nu samengebracht.

A2 Maastricht: observational method

Bij A2 Maastricht werd gekozen voor de ‘observational method’, een methode waarbij intensief wordt gemonitord gedurende de bouw. Daarbij lag de focus op drie meetmethodes: het meten van de stempelkrachten, in ’t oog houden van de waterstanden en controle op mogelijke uitbuigingen van de damwanden. Hieronder kunt u onze A2-Actueel afleveringen over monitoring bij A2 Maastricht nog eens terugkijken.
Controleren bouwput en omgeving / meetapparatuur aan de damwandplank: 30 juni 2013, Hessel Galenkamp: 
Strenge bewaking bouwkuip. 26 januari 2014, Hessel Galenkamp

A2 Maastricht bijdrage

Namens A2 Maastricht hebben Jan van Dalen (Avenue2/Strukton) en Bjorn Vink (projectbureau A2 Maastricht/Sweco) medewerking verleend aan het specialistische rapport. Op maandag 27 juni is het rapport tijdens een workshop in Delft gepresenteerd. Meer weten? Ga dan naar www.cob.nl.