OTO

Opleiden, trainen, oefenen

BLIJVEN OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN

Eindoefening óók beginoefening

Geplaatst op 8 juli 2016

Ruim 1.000 medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en de hulpdiensten; gemeenschappelijke meldkamer, politie, brandweer, geneeskundige zorg en bevolkingszorg zijn druk bezig met het Opleidingsprogramma (OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen). Zo bereiden zij zich voor op de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel.

Blijven opleiden, trainen en oefenen

Niet alleen in deze voorbereidingstijd wordt veel aandacht besteed aan het opleiden, trainen en oefenen. Ook als de dubbellaags tunnel in gebruik genomen is, ligt er een opleidingsprogramma vast om de hulpdiensten en Rijkswaterstaat vakbekwaam te houden en kennis en ervaring met incidenten in de tunnel verder uit te bouwen. Op deze wijze zijn
de betrokken medewerkers altijd voorbereid om adequaat te kunnen handelen bij incidenten die zich in de tunnel kunnen voordoen.

Eindoefening óók beginoefening

De multidisciplinaire oefeningen in de tunnel zijn de afsluiting van het OTO-programma voor de ingebruikname én gelijk het begin van het OTO-programma ná de ingebruikname. De grote gezamenlijke eindoefening is namelijk óók de eerste van een verplichte, realistische, gezamenlijke oefening die elke vier jaar in de tunnel gaat plaatsvinden.

Tijdens deze oefeningen met alle benodigde hulpdiensten en Rijkswaterstaat  wordt een calamiteit in de tunnel nagespeeld. In deze periode waarin de afbouwwerkzaamheden in volle gang zijn, is het gemakkelijk om de tunnel daarvoor te gebruiken. Na de ingebruikname kan dat maar op een beperkt aantal momenten; de tunnel moet daarvoor namelijk volledig afgesloten worden voor verkeer. Om na de ingebruikname toch voldoende te kunnen trainen en oefenen, kan onder andere ook gebruik worden gemaakt van simulatie-oefeningen. Door te blijven investeren in vakbekwaamheid zijn en blijven mensen voorbereid op incidenten en calamiteiten in de tunnel.
Fotografie: Bert Janssen