ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

Testen van mens en techniek
Bekijk hier de aflevering van Via Maastricht over het testen.

ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

Testen van mens en techniek

Update 5 oktober 2016

Zoals bekend zijn wij volop bezig met het testen van de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties zoals bijvoorbeeld energievoorziening, verlichting, camera’s en hulppostkasten. In oktober testen we de installaties in combinatie met procedures en werkprocessen van Rijkswaterstaat en de hulpdiensten. Die combinatie hebben we nog niet eerder getest. Voor het testen is onder andere een scenario gekozen dat een auto in de tunnel in brand is gevlogen en dat auto’s achter de brand tot stilstand zijn gekomen.

Vooral bij Geusselt

Het testen doen we vooral bij de tunnelmonden van Geusselt. U zult daar af en toe voertuigen zien van Rijkswaterstaat, politie, brandweer, ambulancedienst en de veiligheidsregio. U kunt ook rook zien afkomstig van een rookmachine. Er wordt niet met echt vuur getest. De testen moeten uitwijzen of de techniek werkt en medewerkers goed uit de voeten kunnen met de voorgeschreven werkwijze. 
Rijdt u in oktober langs Geusselt dan zult u verder geen hinder ondervinden van het testen. Laat u ondertussen niet afleiden door het zien van politieauto’s, brandweerauto’s en ambulances. Wij zijn aan het testen; er is geen ongeluk gebeurd! Weggebruikers worden geïnformeerd via DRIPS (Dynamische Route Informatie Panelen) op alle toegangswegen rondom Geusselt.
Het uitgebreid testen moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid van de systemen. Uitgangspunt is en blijft: kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. In de uitgebreide tussenstand vlak voor de zomer hebben we u laten weten dat we meer tijd nodig hebben voor het testen. Het verloop van de testperiode bepaalt de uiteindelijke planning van de stapsgewijze ingebruikname van de tunnel rondom de jaarwisseling. We houden u op de hoogte. 
Het testen van mens en techniek in oktober moeten we overigens niet verwarren met de  gezamenlijke eindoefening. De eindoefening markeert het einde van het opleidings- en trainingsprogramma bij RWS en de veiligheidsregio. En is tegelijkertijd óók de eerste van een verplichte, realistische, gezamenlijke oefening die elke vier jaar in de tunnel gaat plaatsvinden. Ook hierover houden wij u op de hoogte.

Vooruit werken met wegaansluitingen

Plannen bij A2 Maastricht is voortdurend passen en meten. Zo heeft Avenue2 het tijdelijk verkeerssysteem bij Geusselt inmiddels aangepast. Hierdoor wordt het verkeer richting noorden omgeleid via de dive-under Terblijterweg én de nieuwe oprit naar de A2/A79. Ook het verkeer komend van de Noorderbrug en de Terblijterweg dat richting Einhoven of Heerlen wil, maakt sinds kort gebruik van de nieuwe oprit. Hierdoor kunnen we al een deel van de nieuwe wegaansluitingen maken op de tunnelin- en uitgangen voordat de tunnel in gebruik wordt genomen.