INGEBRUIKNAME KONING WILLEM-ALEXANDERTUNNEL

Bekijk hieronder het verslag van Via Maastricht
Voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht, John Aarts en hoofdingenieur directeur RWS Zuid-Nederland, Jannita Robberse
Directeur Avenue2, 
Bauke Lobbezoo
Directievoorzitter Strukton Civiel, Frank Bekooij

Tijdens de persbijeenkomst werd een aantal mensen in het zonnetje gezet.

 A2-Bedrijvenplatform sinds 2006, Frans Koelman A2-Bedrijvenplatform sinds 2006, Frans Koelman
Voorzitter A2-Werkgroep sinds 2003, Peter Geelen Voorzitter A2-Werkgroep sinds 2003, Peter Geelen
Voorzitter A2-Buurtenplatform sinds 2003, Ad Lutters Voorzitter A2-Buurtenplatform sinds 2003, Ad Lutters

Eerste dubbellaagse tunnel van Nederland open in nacht van 15 op 16 december 2016

INGEBRUIKNAME KONING WILLEM-ALEXANDERTUNNEL

Geplaatst op 14 november 2016

Alle vier de tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexandertunnel kunnen in gebruik worden genomen in de nacht van 15 op 16 december 2016. Zo hebben gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat, namens de Stuurgroep A2 Maastricht en bouwer Avenue2, namens Strukton en Ballast Nedam, vandaag bekend gemaakt.
De tunnel is voor Rijkswaterstaat een belangrijke schakel in het nationale en Europese wegennetwerk. De dagelijkse veiligheid in de tunnel wordt niet alleen bepaald door goedwerkende technische voorzieningen. Vanuit de verkeerscentrale in Helmond wordt de tunnel 24/7 bewaakt en bediend.
Op dit moment wordt er o.a. nog hard gewerkt aan nieuwe wegaansluitingen, restpunten van het testen en de oefeningen van wegverkeersleiders en hulpdiensten. Om gestaag door te kunnen werken moeten ook de weersomstandigheden gunstig blijven.
Maar met de huidige kennis van zaken is het verantwoord om te koersen op een ingebruikname van de vier tunnelbuizen voor A2 Maastricht in de nacht van 15 op 16 december.

Al het doorgaande verkeer verdwijnt dan uit de stad en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet.
De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen.

Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de A2-tunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunneltjes en ecoducten aangelegd.
Historisch moment dankzij samenwerking
Alleen dankzij de samenwerking binnen de stuurgroep die bestaat uit Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen en de gezamenlijke inspanning met bouwer Avenue2; het consortium van Strukton en Ballast Nedam is de innovatieve planvoorbereiding en de realisatie van de infrastructuur voor dit complexe project binnen de planning van 10 jaar en binnen het overheidsbudget gerealiseerd kunnen worden. De ingebruikname van de tunnel is een historisch moment voor stad en regio. Dit betekent een enorme verbetering voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad. Ook de doorstroming van het doorgaande verkeer op de A2, een van de belangrijkste snelwegen van ons land, verbetert aanzienlijk door de komst van de tunnel. Nu de tunnel bijna klaar is, kan gestart worden met de bovengrondse inrichting. Hierdoor worden oost en west met elkaar verenigd en ontstaat rust en ruimte in de stad Maastricht.
Bijzondere momenten door de jaren heen
Sinds de start van de werkzaamheden in 2011, beleefden we samen met de omgeving heel wat opmerkelijke momenten. Van de meest bijzondere hebben we onderstaande compilatie gemaakt.