INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

OPLEIDINGSPROGRAMMA WERPT VRUCHTEN AF

Laatste fase ingebruikname A2-tunnel in gang gezet

Geplaatst op 25 november 2016

Het Opleidings-, Training- en Oefentraject zit er nagenoeg op. Vandaag vond een grote gezamenlijke oefening plaats van RWS en de Veiligheidsregio. Ook gasten en pers waren hierbij aanwezig. Een multidisciplinaire oefening zal iedere vier jaar worden herhaald. Inmiddels hebben zo’n 600 personen van de Veiligheidregio en 200 van Rijkswaterstaat zich de afgelopen 2 jaar voorbereid op de ingebruikname van de A2-tunnel.                                                                                            
De voertuigen van de hulpdiensten moesten tijdens de oefeningen een langere route gebruiken omdat de tunnelbuizen nog niet zijn aangesloten op de wegen rondom. Bovendien moest het reguliere verkeer gewoon doorgaan. “Daarom hebben we nu nog een vrij lange aanrijtijd”, legt Léon Houben, Sectorhoofd Basiszorg Brandweer Zuid-Limburg. “Is de tunnel eenmaal in gebruik genomen dan kunnen we met volle snelheid en zwaailichten eerder ter plekke zijn. Tot ingebruikname blijven we nog oefenen om allerlei puntjes op de i te zetten.”

“Medewerkers van de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat hebben elkaar tijdens het opleidingsprogramma beter leren kennen. Door tijd te nemen voor deze samenwerking halen we het beste uit mens en techniek.”
Fotografie: Bert Janssen