AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

UPDATE VERKEERSSITUATIE A2 MAASTRICHT

Verkeershinder tijdens afbouw verkeerssysteem A2 Maastricht

Geplaatst op 26 januari 2017

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. De tunnel is klaar en in gebruik, maar het totale verkeerssysteem moet nog worden afgebouwd. Vooral aan de kopse kanten bij Europaplein en kruispunt Geusselt. Zolang de infrastructuur niet af is, kan de doorstroming niet optimaal zijn. Met name in de ochtendspits is er kans op files. De gezamenlijke wegbeheerders – Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht - houden de verkeerssituatie rondom de afbouw voortdurend in de gaten.

De afbouw blijft hinder opleveren voor weggebruikers en  heeft met name gevolgen in de spitsuren voor de doorstroming bij kruispunt Geusselt en afslag 55 naar de Oeslingerbaan. Afgelopen 19 januari hebben we ter hoogte van de Nieuwe Limmelderweg oprit (52) naar de N2 richting zuiden (Maastricht/Luik) aangesloten. Tegelijkertijd is een nieuwe rijstrook gemaakt tussen Wielerbaan en kruispunt Geusselt. Beide maatregelen hebben een positief effect op de doorstroming in de spitsuren. Maar het betekent ook dat weggebruikers opnieuw moeten wennen!

De wegbeheerders gaan er  vanuit dat het verkeer zich de komende tijd beter gaat verdelen waardoor meer evenwicht ontstaat tussen de verkeersstromen bij Geusselt en Oeslingerbaan. Mocht dat de komende weken alsnog tegenvallen, dan gaan we verkeer op bepaalde routes ontmoedigen of juist promoten.  Om zo een voor het geheel betere balans te bereiken. Nieuwe omleidingen kunnen hierdoor nodig zijn en extra hinder is dan onvermijdelijk. We zullen nog even moeten doorpakken om in de eerste helft van dit jaar het verkeerssysteem voor A2 Maastricht te af te ronden. Te beginnen met de ombouw van knooppunt Europaplein.

Doorstroming tijdens ombouw Europaplein

Natuurlijk zijn voor de situatie tijdens de ombouw van knooppunt Europaplein verkeerskundige berekeningen gemaakt om aan te tonen dat het verkeer voldoende kan worden afgewikkeld. Mocht de doorstroming echter onverhoopt tegenvallen, dan zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Eventueel wordt het verkeer in de bovenste N2-tunnelbuis van zuid naar noord gedoseerd in de ochtendspits. Of de rijstrook voor verkeer vanuit Luik naar Maastricht Centrum-Noord/Berg en Terblijt (afrit 53) wordt afgesloten. Weggebruikers komen dan niet meer uit op de Terblijterweg. De rijstrook richting A2 en A79 blijft wel in gebruik. Eventueel extra maatregelen zijn pas overbodig zodra Geusselt en Europaplein volledig afgebouwd zijn.