BOVENGRONDSE HERINRICHTING

Let op: plannen = passen + meten!

De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer. Met name de zware regenval van de afgelopen weken heeft de planning bij de ombouw van Europaplein fors onder druk gezet. We houden u op de hoogte!

Van snelweg naar bouwweg

De President Rooseveltlaan - oftewel de voormalige N2 tussen Geusselt en Europaplein - zetten we tijdens de werkzaamheden in als bouwweg. Zo beperken we hinder door bouwverkeer in de omliggende wijken. Toch is hinder door bouwverkeer in en rond de wijken niet uitgesloten.

Hinder rondom de wijken

De bovengrondse aanleg van nieuwe infrastructuur levert hinder op voor zowel omwonenden als verkeer. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe rioleringen, kabels en leidingen. Of door vrachtverkeer datvan tijd tot tijd via omliggende straten van en naar de werkterreinen moet rijden. Maar ook door de sloop van de President Rooseveltlaan, afsluitingen en omleidingen. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken, maar dat is niet altijd mogelijk.

Bereikbaarheid woningen en winkels

Woningen en winkels blijven voortdurend bereikbaar. Waar mogelijk leiden we voetgangers en (brom)fietsers om via de kortst mogelijke route: langs de werkterreinen. Automobilisten in oost-west richting (en omgekeerd) worden tijdens de ombouw van de Scharnerweg omgeleid via de John F. Kennedysingel.

Tijdelijke bruggen

De twee resterende tijdelijke bruggen - de Maartensbrug en de Heerderwegbrug - verdwijnen op termijn. Een precieze datum is echter nog niet bekend: Via onze website, Voortgangsberichten en 1Maastricht houden we u op de hoogte!

Bouwweetjes

De aanleg van de Groene Loper begint onder straatniveau met de aanleg van circa 3 kilometer nieuwe rioleringen voor de wegafwatering. Voor straatverlichting en parkeerautomaten zijn 12 kilometer nieuwe kabels en leidingen nodig.

Verkeerslichten uit!

Na afsluiting van de tijdelijke N2 voor noord-zuid verkeer (en andersom) gaan de verkeerslichten bij kruispunt Scharnerweg, de oversteek Voltastraat-Professor Cobbenhegenstraat én Schepen Roosenstraat-Professor Quixstraat uit. Er is vanaf dat moment immers géén kruisende verkeer meer en verkeerslichten zijn niet meer nodig. Tijdens de ombouw van kruispunt Scharnerweg kunnen voetgangers en (brom)fietsers dan ook ongehinderd oversteken.

REALISATIE GROENE LOPER VANAF APRIL

Vanaf maandag 10 april

Geplaatst op 14 maart 2017

Naar verwachting ronden we in het weekend van vrijdagavond 7 tot en met zondagochtend 9 april de ombouw van knooppunt Europaplein af. Lokaal noord-zuid verkeer (en andersom) gaat vanaf dat moment ondergronds door via de bovenste N2-tunnelbuizen. De voormalige tijdelijke N2 – tussen Geusselt en Europaplein – is dan niet meer nodig en sluiten we af, uitgezonderd voor oost-west verkeer (en andersom). De aanleg van de bovengrondse Groene Loper start al snel: vanaf medio april. 

Twee bovengrondse bouwstromen

Voor de bovengrondse inrichting zetten we twee ploegen in: een ploeg start bij Geusselt en werkt van daaruit verder in zuidelijke richting. De tweede ploeg begint bij kruispunt Scharnerweg en trekt van daaruit naar het zuiden. Naar verwachting ronden we de aanleg van de bovengrondse infrastructuur in het najaar van 2017 af. De aanplant van bomen volgt daarna, tijdens het plantseizoen.

Tussen Wielerbaan en Geusselt

De tijdelijke rijbanen – direct grenzend aan de Nazarethflats - zijn vanaf april buiten gebruik en worden gesloopt. In samenwerking met de Gasunie verwijderen we nog voor de zomer een oude gasleiding om daarna een groene helling op te bouwen. De helling doet straks dienst als geluidsmuur en beschermt tegelijkertijd de privacy van bewoners op de lager gelegen verdiepingen.

Van Geusselt naar Scharnerweg

Bij Geusselt starten we allereerst met de opbouw van de zogenaamde 'Geusseltheuvel', een glooiende, groen beboste entree naar Maastricht. Ter hoogte van het Dienstengebouw Noord bereikt de heuvel straks een hoogte van zo'n vijf meter boven straatniveau. De Kolonel Millerstraat wordt doorgetrokken over de heuvel heen, zodat voetgangers straks via een voetpad makkelijk en snel kunnen oversteken tussen Kolonel Millerstraat en Burgemeester Bauduinstraat. Vanaf de Geusseltheuvel trekken de bouwers verder richting zuiden, tot aan de Scharnerweg. 
Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel

Van Scharnerweg naar Kennedysingel

Vanaf medio april bouwen we kruispunt Scharnerweg om tot een rotonde. Aan de oostzijde – ter hoogte van Albert Heijn – leggen we een nieuw riool aan en richten we de rijbanen opnieuw in zodat deze aansluiten op de rotonde. In opdracht van de gemeente Maastricht worden tegelijkertijd de westelijke rijbanen van de Scharnerweg - tussen het Oranjeplein en Koningsplein - opnieuw ingericht. Naar verwachting ronden we de ombouw van de Scharnerweg in de loop van juli af, waarna het wegenwerk verder gaat richting Kennedysingel.
Verkeer tijdens ombouw Scharnerweg
Voetgangers en (brom)fietsers leiden we tijdens de werkzaamheden om via een bypass langs het werkterrein. Busverkeer wordt - deels - omgeleid via de voormalige tijdelijke N2. Autoverkeer in oost-west richting (en vice versa) moet rekening houden met een omleiding via de John F. Kennedysingel. 
Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde

Van grijs naar groen

Tot eind 2017 staan de bovengrondse werkzaamheden vooral in het teken van de aanleg van ‘grijs’. Oftewel: het straatwerk dat nodig is voor de realisatie van de nieuwe bovengrondse infrastructuur. In het najaar van 2017 zijn we naar verwachting klaar voor het ‘groene deel’: de aanplant van ongeveer 1400 bomen tussen Europaplein en Geusselt. 

Samen aan de slag

Het overgrote deel van de Groene Loper wordt aangelegd door bouwer Avenue2. Maar tegelijkertijd zijn ook andere bouwers aan de slag. Bijvoorbeeld voor de inrichting van het westelijke deel van de Scharnerweg, tussen Oranjeplein en Koningsplein (gemeente Maastricht), restauratie van de Gemeenteflat én de nieuwbouw van Albert Heijn (Laudy Bouw). Werkzaamheden worden zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ombouw van de Scharnerweg nog vóór eind juli is afgerond.