WE WERKEN DOOR!

Passen en meten bij ombouw Europaplein

Door de vele regen tijdens de ombouw van knooppunt Europaplein heeft de wegfundering van afrit 54 – de rijbaan voor verkeer op de A2 vanuit Luik richting Maastricht-Centrum Zuid en Cadier en keer – méér tijd nodig om tot rust te komen. Twee weken om precies te
zijn: naar huidige inzichten gaat afrit 54 dinsdag 25 april open voor verkeer.

Ombouw Scharnerweg

We werken niet alleen door aan de afbouw van het totale verkeersssyteem voor A2 Maastricht. Ook de aanleg van de bovengrondse Groene Loper is volop van start gegaan. Langs de tijdelijke N2 ruimen we de geluidsschermen op en het wegdek wordt gesloopt en ingezet als bouwweg. Ook de Scharnerweg nemen we onder handen, samen met de gemeente Maastricht. Van dinsdag 18 april tot eind juli is de Scharnerweg afgesloten voor autoverkeer tussen Wyck (Wilhelminasingel) en Scharn (Hunnenweg). Voetgangers, (brom)fietsers en busverkeer wordt langs het werkterrein geleid, Download hier de flyer met omleidingsroutes.

Fietspad Viaductweg

In augustus 2011 moesten we het zuidelijke fietspad van de Viaductweg – voor (brom)fietsverkeer richting Meerssenerweg - afsluiten om ruimte vrij te maken voor de bouw van het viaduct Noorderpoort-Zuid. Het fietspad blijft afgesloten totdat we ter hoogte van de Meersenerweg een veilige oversteek voor (brom)fietsverkeer kunnen inrichten.

AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

We werken door!

Geplaatst op 13 april 2017

Sinds zondag 9 april is knooppunt Europaplein zo goed als volledig in gebruik. Daarmee zijn we weer in stap verder gekomen in de afbouw van het totale verkeerssyteem voor A2 Maastricht. We zijn er echter nog niet: tot in de zomer van 2017 gaan we volop door met de afbouw. Verkeer moet rekening blijven houden met hinder, vooral tijdens de spitsuren.

Focus rondom Geusselt

Voor de afbouw van het totale verkeerssysteem ligt de focus de komende maanden rondom Geusselt. Bij het kruispunt realiseren we afrit 53, een nieuwe vrije rechtsaffer voor verkeer vanuit het noorden richting Noorderbrug. Via het nog aan te sluiten viaduct Noorderpoort-Noord kan verkeer vanaf de zomer in één keer - zonder stoplichten - doorrijden naar het kruispunt bij de brandweerkazerne en verder naar het stadscentrum. Het viaduct Noorderpoort-Zuid sluit via een nieuwe rijbaan achter Dienstengebouw Noord aan op de dive-under Terblijterweg. Via deze verbinding rijdt verkeer vanuit Maastricht-Centrum Noord omstreeks eind augustus in één keer door naar de A2 (Eindhoven) en/of A79 (Heerlen). 

Van tijdelijk naar definitief

De huidige inrichting van rijbanen op en rond kruispunt Geusselt is nog altijd tijdelijk. Pas als de vrije rechtsaffer (de nieuwe afrit 53) gereed is en de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid zijn aangesloten kunnen we ook rondom Geusselt het verkeerssyteem definitief inrichten. De rijstroken van kruispunt Geusselt krijgen dan een nieuwe indeling, net als de rijstroken tussen Wielerbaan en kruispunt Geusselt. Ook de Viaductweg nemen we nog onder handen: tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en Geusselt brengen we nieuw asfalt aan en delen we de rijstroken opnieuw in. Het kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg krijgt een nieuwe inrichting. Na afbouw zijn alle verkeersbewegingen mogelijk en kan verkeer op de Viaductweg weer als vanouds linksafslaan naar Limmel en/of Nazareth.

Maastricht Bereikbaar

2017 is een druk jaar met veel werkzaamheden die hinder voor verkeer veroorzaken. Tegelijkertijd met de afbouw van A2 Maastricht is de uitvoering van het nieuwe Noorderbrugtracé in volle gang. Daarnaast loopt de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station door en moet ook de gemeente Maastricht nog wegenwerk verzetten. Houd steeds rekening met verkeershinder en wijzigingen in rijroutes. Ga daarom slim op reis en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar. Of maak gebruik van een van de reisalternatieven.
Luchtfoto's: Aron Nijs