A2 MAASTRICHT EN DE NIEUWE CRISIS- EN HERSTELWET (GEPLAATST 21 SEPTEMBER 2009)

Op dinsdag 15 september 2009, tijdens Prinsjesdag, is het wetsvoorstel
Crisis- en Herstelwet gepresenteerd. Dankzij de speciale wet kunnen verkeersprojecten volgens plan doorgaan (spoedwet 'Wet versnelling besluitvorming wegprojecten'). Op deze manier hoopt het kabinet banen te behouden en tegelijkertijd de infrastructuur te verbeteren.

Projectdirecteur A2 Maastricht, Louis Prompers: “Wij zijn enthousiast over de extra inzet van Minister Eurlings en het kabinet om de procedures voor projecten zoals A2 Maastricht zorgvuldig, maar ook zo snel mogelijk te laten verlopen.”

Voor een zo snel mogelijke aanpak werken - zoals bekend- voor A2 Maastricht de overheden al vergaand samen, is de markt in een vroegtijdig stadium betrokken bij het maken van de plannen en worden verplichte procedures zoveel mogelijk gecombineerd. Deze aanpak heeft er tot nu in geresulteerd dat de planning voor A2 Maastricht al een zeer scherpe planning is, waarbij geen rekening wordt gehouden met een vertraging van een jaar doordat mensen beroep instellen bij de Raad van State.

Prompers: “Onderdeel van het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet is onder andere, dat voor de behandeling van een beroepschrift door de Raad van State een maximumtermijn van een half jaar gaat gelden. A2 Maastricht zal hierdoor niet nog eens sneller van start kunnen gaan, maar een eventuele procedurele vertraging als gevolg van beroepsschriften tegen besluiten zal minder tijd kosten. Dan kunnen we nagenoeg volgens planning doorgaan.”

“Overigens doet A2 Maastricht veel aan het informeren van belanghebbenden en geïnteresseerden”, vult Prompers verder aan. "Naar aanleiding van de afgelopen grootscheepse Consultatieronde zijn in het plan van de Avenue2 ook wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn te bekijken op www.a2maastricht.nl Mensen kunnen ook iedere dinsdag en woensdag het informatiecentrum aan de President Rooseveltlaan 101 bezoeken. Verder zullen wij de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel Crisis- en herstelwet op de voet volgen en bekijken, of en welke nieuwe versnellingsmogelijkheden deze wet oplevert.”

Volgens de huidige planning staat volgend jaar in het teken van het verfijnen van het plan de Groene Loper van Avenue2 in een (ontwerp)tracébesluit en (ontwerp)bestemmingsplan. Verder wordt bekeken met welke (voorbereidende) uitvoeringswerkzaamheden gestart kan worden. Alle verkeerskundige onderdelen moeten in 2016 gerealiseerd zijn.