UITVOERING PROJECT A2 MAASTRICHT STAP DICHTERBIJ (GEPLAATST 2 JULI 2010)

Deze week hebben ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat
en Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en
milieueffectrapport (MER) ‘A2 Passage Maastricht’ getekend en
daarmee vrijgegeven voor de ter visie legging.
Van 6 juli tot en met 16 augustus 2010 kunnen alle
belanghebbenden op het OTB/MER reageren. Deze rijksprocedure
is nodig voor de ondertunneling van de huidige N2 tussen Geusselt
en Europaplein.

Het plan is financieel mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VenW
en VROM. Minister Eurlings: "Maastricht is niet het einde van Nederland
maar het begin van Europa. Dit grote werk aan de internationale A2 en
aan deze verbindende stad is dan ook de totale investering door Rijk en
regio van bijna 700 miljoen euro dubbel en dwars waard."
Het totaalplan leidt tot een goede verkeersdoorstroming van de A2.
“Daarnaast gaat de kwaliteit van leven voor Maastrichtenaren er fors op
vooruit. Ze krijgen schonere lucht, de geluidsoverlast neemt af, en een
belangrijke barrière verdwijnt”, aldus Huizinga.