GEMEENTERAAD MAASTRICHT STELT BESTEMMINGSPLANNEN A2 TRAVERSE EN A2 MARIËNWAARD VAST (GEPLAATST 15 DECEMBER 2010)

Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad van Maastricht de Bestemmingsplannen vastgesteld. Dit betekent dat ook het bovengrondse gedeelte van de A2-Passage volgens het plan de Groene Loper kan worden ingericht.