TER VISIELEGGING TRACÉBESLUIT NOG TOT EN MET 20 JANUARI 2011 (GEPLAATST 13 JANUARI 2011)

Tot en met 20 januari kunt u het Tracébesluit A2 Passage Maastricht nog inzien bij de diverse inzagelocaties. Digitaal is het TB beschikbaar via de website van het Centrum voor Publieksparticipatie.