TUNNELBOUWKUIP GEUSSELT-ZUID

Het diepste punt van de A2-tunnel ligt bij Geusselt-Zuid. Het diepste punt van de A2-tunnel ligt bij Geusselt-Zuid.

Weetjes over Geusselt-Zuid

       
  • voor het bereiken van het diepste punt is 200.000 m3 grond ontgraven. Dat zijn 10.500 vrachtauto’s.
  • de waterkelder heeft een capaciteit van 850 m3. Oftewel:12 grote tankwagens. 
  • 150.000 ton wapening moet in de bouwkuip worden gehesen.
  • op deze plek is 60.000 m3 beton nodig. Dat zijn 6.700 mixers.

DIEPSTE PUNT A2-TUNNEL!

Geplaatst op 14 november 2012

In de week van 12 november hebben de tunnelbouwers met graven het laagste punt van de A2-tunnel bereikt. Dat punt ligt in de bouwkuip Geusselt-Zuid, op zo’n 22 meter diepte. 

De bouwkuip voor de A2-tunnel is onderverdeeld in delen, zogenaamde moten. Bij Europaplein ligt de eerste moot (moot 1) en bij Geusselt de laatste (moot 108). Over het hele tracé genomen, ligt de tunnel zo’n 17 meter diep. Behalve bij Geusselt, waar tunnelmoot 85 ligt: dat is het diepste punt van de A2-tunnel. 

Moot 85
Tunnelmoot 85 dus. Op deze plek, ongeveer ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat 72, graven de bouwers zo’n 22 meter diep. Dat komt onder andere omdat hier een waterkelder komt. Over de hele bouwkuip Geusselt-Zuid is ongeveer 200.000 m3 grond ontgraven. Het gaat dan om zand en klei (65.000 m3), maar ook om grind (80.000 m3) en mergel (55.000 m3). In totaal zo’n 10.500 vrachtauto’s. 

Waterkelder
De waterkelder is nodig om - zodra de tunnel klaar is en open voor gebruik - het regenwater dat via de inritten de tunnel inloopt, op te vangen en af te voeren. Via een speciale hemelwaterafvoersleuf stroomt het water naar de kelder. Het water wordt hier via leidingen weggepompt naar de omgeving. Ook ter hoogte van Oranjeplein komt een waterkelder. De twee waterkelders komen onder de tunnelvloer te liggen. Op deze plekken komt een soort ‘dipje’ in de tunnelvloer, maar daarvan zullen automobilisten nauwelijks iets merken. 

Vier lagen stempels
Omdat bij moot 85 dieper wordt gegraven, zijn hier ook meerdere stempellagen nodig. Op deze plek in de bouwkuip - boven de waterkelder - liggen daarom 4 lagen stempels. Deze stalen buizen, waarvan de grootste zo’n 20 ton wegen, zijn nodig om de wanden van de bouwkuip stabiel te houden. Door het weggraven van de grond in de bouwkuip, gaat de grond buiten de bouwkuip op de damwanden drukken. De stempels voorkomen dat de wanden inzakken, maar verdwijnen ook weer één voor één bij het storten van beton. Dan neemt het beton die functie namelijk over. 

Wapening en beton
Nu het diepste punt is bereikt, is de tunnelbouwkuip Geusselt-Zuid bijna helemaal uitgegraven. Naar verwachting wordt vanaf eind november de werkvloer worden gestort: een vlakke, betonnen ondergrond van enkele centimeters, waarop de tunnelbouwers hun werk kunnen uitvoeren. Daarbovenop komt wapening: een soort vlechtwerk van stalen staven, als versteviging voor de betonnen vloer van de waterkelder. Op die manier kan het beton niet gaan scheuren. Als de vloer voor de waterkelder eenmaal is gestort, zijn ook de wanden en later het dak van de kelder aan de beurt. Dat dak is tegelijkertijd de tunnelvloer bij moot 85. Vanaf dat moment zullen betonwagens af en -aanrijden bij Geusselt-Zuid. Ook op deze locatie kan dan het storten van de échte tunnelvloer -en wanden beginnen!