BEATRIXHAVEN

Voorlopig sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. Later zal deze nog worden doorgetrokken tot aan de Galjoenweg. Voorlopig sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. Later zal deze nog worden doorgetrokken tot aan de Galjoenweg.

Opgelet!

In de nieuwe situatie heeft verkeer op de Hoekerweg voorrang ten opzichte van verkeer op de Fregatweg. Let goed op de borden.
Nieuwe kruising bij de Hoekerweg Nieuwe kruising bij de Hoekerweg

TIJDELIJKE AANPASSINGEN BIJ KRUISING HOEKERWEG - FREGATWEG

Bijgewerkt op 15 juli 2014

Opgelet: het werk heeft op zaterdag 12 juli niet kunnen plaatsvinden. De werkzaamheden zijn opnieuw ingepland voor de avonden en nachten van woensdag 16 tot en met 18 vrijdag juli tussen 19.00 en 06.00 uur.

Afhankelijk van de voortgang en de controlerondes samen met de toekomstige wegbeheerders, gaat de Nieuwe Limmelderweg deze zomer open voor verkeer. Hiermee ontstaat een directe en snelle verbinding vanaf de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk naar het bedrijventerrein Beatrixhaven en het P+R-terrein Maastricht Noord. Dankzij de aansluiting worden de afrit van de A2 bij Meerssen (afrit 51), kruispunt Geusselt en de omliggende wijken ontlast.

Voor nieuwe verbindingweg Beatrixhaven
Nog niet alle infrastructuur is deze zomer klaar. Zo is het wegdeel tussen de Hoekerweg en de Galjoenweg - dat in de toekomst de naam Kraakweg krijgt - nog niet gereed. Dit verlengstuk wordt in een later stadium door de gemeente Maastricht aangelegd. Tot die tijd sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg, en moet verkeer naar en van de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg - Fregatweg. Om het extra verkeer hier op te kunnen vangen, wordt de voorrangssituatie aangepast. De wijzigingen zijn tijdelijk - totdat de Kraakweg gereed is - en bestaan voornamelijk uit het aanpassen van de wegmarkering en het veiliger maken van de fietsoversteken.

Uitvoering
Het werk wordt in de avonden en nachten van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 juli tussen 19.00 en 06.00 uur uitgevoerd door de gemeente Maastricht. Verkeer kan doorrijden. Houd wel rekening met enige vertraging en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op. De resterende werkzaamheden worden gepland op momenten dat het verkeer weinig hinder ondervindt. De in- en uitritten van de bedrijven aan de Hoekerweg blijven bereikbaar.

Vinger aan de pols
Zolang de Kraakweg nog niet gereed is, is ook de verkeersstructuur in de Beatrixhaven nog niet af en kan de doorstroming nog niet optimaal zijn. Deze tijdelijke situatie zal naar verwachting minimaal een half jaar duren. Dit is afhankelijk van de nog uit te werken beveiliging van de spoorwegovergang tussen de Hoekerweg en Galjoenweg. De gemeente Maastricht houdt het verkeer in de tijdelijke situatie in de gaten, en treft - als dat nodig is - later deze zomer extra voorzieningen.