GROEN

Voor wat, hoort wat

Weten wat A2 Maastricht voor de natuur doet? In de aflevering van A2 Actueel hieronder vertelt Suzanne van Willigen - ontwerper Groen en Ecologie - meer.
Rijtjes bomen zorgen ervoor dat vleermuizen op juiste hoogte de weg oversteken. Rijtjes bomen zorgen ervoor dat vleermuizen op juiste hoogte de weg oversteken.

NIEUWE NATUUR VOOR KRUISDONK

Geplaatst op 24 oktober 2014

Wie A2 Maastricht hoort, denkt niet meteen aan flora en fauna. Toch is het beschermen en behouden van natuur een belangrijk onderdeel binnen het project. Want waar gebouwd wordt, moet rekening worden gehouden met het leefgebied van verschillende - soms beschermde - diersoorten en planten. Voor de aansluiting van de snelwegen A2 en A79 bij Kruisdonk is daarom gekozen voor een compact knooppunt, met zo min mogelijk gevolgen voor de aangrenzende natuur.

Daar waar de natuurwaarden wel in het gedrang komen, is of wordt gezorgd voor compensatie. Zo zijn ecoduikers, dassentunnels en amfibietunnels aangelegd. Maar ook salamanderpoelen en zelfs ‘hop-overs’ voor vleermuizen. Het Millenniumbos op de Cannerberg is uitgebreid en in de Landgoederenzone en bij Kruisdonk komen nieuwe bomen en planten.

Groen tussen de wegen
Op den duur krijgt knooppunt Kruisdonk een groene uitstraling. Tussen de wegen komt nieuwe natuur, zo’n 6,5 hectare, dat net zoals de uitbreiding van het Millenniumbos op de Cannerberg vooral bestaat uit eiken-haagbeukenbos. Dit type bos komt veel voor in Zuid-Limburg en bestaat uit verschillende soorten eiken en beuken, waaronder de zomer- en wintereik, haagbeuk, beuk, hazelaar, maar ook de es, esdoorn en zoete kers. De daadwerkelijke aanplant gebeurt in 2015, maar zodra het weer het toelaat, beginnen al wel de voorbereidingen. Een tijdelijk mengsel van rogge wordt dan aangebracht om de grond voldoende voeding te geven voor de groei van jonge bomen. Ongeveer gelijktijdig planten we in de Landgoederenzone dertig fruitbomen, als aanvulling op een bestaande hoogstamfruitboomgaard. Op de taluds van de Nieuwe Limmelderweg - de verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven - komen dit najaar nog houtwallen van haagplanten en lage struiken. Dieren kunnen zich hierlangs verplaatsen, beschutting zoeken of zich nestelen. En langs het beekje de Kanjel - tussen Mariënwaard en A2 - volgt in de komende weken nog een ‘hop-over’ voor vleermuizen, zodat zij niet in botsing komen met (vracht)auto’s op de Nieuwe Limmelderweg.
Fotografie: Peter Wijnands, Reen van Beek