BOVENGRONDS

Geusseltheuvel

Fotoboeken

Steuntje in de (tunnel)rug

Sommige tunnelwanden bevinden zich straks naast een metersdikke lage grond, die flink op de wanden drukt. Om ervoor te zorgen dat de druk beter wordt verdeeld, hebben we hier eerst witte, kunststof blokken aangebracht. De blokken zorgen ervoor dat de druk op de
tunnelwanden beter wordt verdeeld en zijn een hulpmiddel dat veelvuldig wordt toegepast in de bouwwereld. Want zonder het steuntje voor de tunnelwand zou deze heel wat dikker zijn geworden.

GEUSSELTHEUVEL IN OPBOUW

Update 12 juni 2015

Rond de knooppunten Geusselt en Europaplein, de entrees van de stad, ontmoeten na openstelling van de A2-tunnel stad en snelweg elkaar. De entrees zijn dan herkenbaar als twee glooiende, groen beboste gebieden, waarin de tunnelmonden verdwijnen. Ook het twee verdiepingen tellende Dienstengebouw Noord verdwijnt bijna helemaal onder de Geusseltheuvel. Langs de Terblijterweg markeert deze groene heuvel met bloemrijke grasvelden en tulpenbomen na 2016 de noordelijke stadsentree.
Impressie van de eindsituatie bij Geusselt. Impressie van de eindsituatie bij Geusselt.
Stap voor stap
In februari 2015 zijn de mannen van GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) begonnen met de aanleg van de Geusseltheuvel. Stapje voor stapje bouwen we de  Geusseltheuvel op. Maar nog niet alles, want een deel van de heuvel krijgt een plek op de locatie van de huidige N2. Pas als het verkeer in de tunnel rijdt, kunnen de mannen van GWW de huidige N2 opbreken en het grondwerk voor de Geusseltheuvel afronden.
Van Philipsweg naar Geusselt
Een deel van de Geusseltheuvel bouwen we op met grond die afkomstig is van de grondwal langs de Philipsweg. Daar graven we een deel van de grondwal af om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de toekomstige op- en afritten voor verkeer van en naar de A2. Langs de Burgemeester Bauduinstraat – naast de Geusseltkeet – krijgt een deel van de Geusseltheuvel langzaamaan vorm. In de toekomst brengen we hier een trap aan, die de Burgemeester Bauduinstraat direct verbindt met de Groene Loper en Geusseltheuvel.
Schematische weergaven van Geusselt. Schematische weergaven van Geusselt.
Bomen voor Groene Loper
Als de A2-tunnel eind 2016 klaar is, komt bovenop een langgerekte, intieme bomenlaan. Een plek met een recreatief karakter, die ruimte biedt aan ontspanning en ontmoeting. En waar bomen ervoor zorgen dat de Groene Loper zijn naam dubbel en dwars verdient. Ook bij de tunnelmonden van Geusselt en bovenop de Geusseltheuvel komen bomen. Bij Europaplein planten we zomer- en wintereiken, bij Geusselt tulpenbomen. Zo krijgen de tunnelmonden elke een eigen uitstraling. De tulpenbomen bij Geusselt hebben bovendien nog een ander doel, want de gekozen variant – liriodendron tulipifera – heeft een dichte en gesloten kroon. Het bladerdek helpt voorkomen dat automobilisten worden verblind bij het binnenrijden van de A2-tunnel. In 2017 starten we met de aanplant van honderden bomen, van Europaplein tot en met Landgoederenzone. Hoeveel bomen dat precies worden, bekijken we in het bomenplan. Want elke boom moet voldoende ruimte krijgen om goed te gedijen, van wortel tot en met bladerdak.

Fotografie: Reen van Beek