VTTI

Verkeerstechnische en TunnelTechnische Installaties
In de grote hulppostkasten zitten o.a. de aansluitingen voor de brandweerslangen. In de grote hulppostkasten zitten o.a. de aansluitingen voor de brandweerslangen.

Hoe werkt de tunnel straks?

Meer weten over hoe de brandweer optreedt tijdens een brand in de A2-tunnel? Lees het in dit artikel uit Dagblad de Limburger of bekijk de film over het gebruik en functioneren van de dubbelaagse tunnel.

Uitvoerder aan het woord

In A2 Actueel vertelt Chris de Goeij meer over het aanleggen van de blusleiding in het middentunnelkanaal.

ONDERTUSSEN IN DE TUNNEL...

Geplaatst op 1 juli 2015

… is het installatieteam gestart met het aanbrengen van de bluswaterleiding in het middentunnelkanaal van het bovenste tunnelniveau (N2). De bluswaterleiding is een voorziening voor de brandweer om een brand in de tunnel te kunnen bestrijden en altijd voldoende bluswater bij de hand te hebben.

In de tunnel komt - zowel in het bovenste als in het onderste niveau - een blusleiding te liggen onder de vloer van de vluchtweg. Daarvoor moet in totaal 5 kilometer leiding worden aangelegd. Bij een brand in de tunnel maakt de brandweer hiervan gebruik voor de aanvoer van bluswater. Zo hoeven de brandweerlieden niet eerst over een grote afstand slangen uit te rollen. Al tijdens de ruwbouwfase van de dubbellaagse tunnel zijn er in het betonwerk sparingen gemaakt voor de aftakking van de blusleiding richting hulppostkast. In elke hulppostkast (om de ca. 50 meter) in de binnenwand van de verkeersbuis zitten aansluitingen voor de brandslangen van de brandweer.

De brandblusleiding levert een capaciteit van 120m3 per uur, voldoende om meerdere brandslangen tegelijkertijd in te zetten als dat nodig is. Water wordt in eerste instantie geleverd vanuit een groot bluswaterreservoir in het Dienstengebouw-Noord. Via een aansluiting op het waterleidingnet van WML wordt het brandblusreservoir bijgevuld, zodat altijd voldoende water voorhanden is. Die verbinding met het waterleidingnet werd nog maar kort geleden gerealiseerd, tijdens het kabel- en leidingwerk rondom de bouwkeet aan de Burgemeester Bauduinstraat.
Op de foto's hieronder:
Voor de blusleiding worden verschillende losse - met glasvezel versterkte - buizen aan elkaar gekoppeld. Eerst worden daarvoor de uiteinden van elke buis op maat geslepen en opgeruwd. De verschillende stukken worden vervolgens aan elkaar gemaakt met gaas en een harsmengsel. Als bescherming tegen stofdeeltjes, gassen en dampen dragen de werkmannen speciale kleding en een gelaatsmasker.
blusleiding a

blusleiding b

brandblusleiding

blusleiding c

blusleiding d (3)

blusleiding e (2)

blusleiding f

blusleiding h

Fotografie: Reen van Beek