BOVENGRONDSE INRICHTING

Bergbezinkbassin Geusselt

Snel naar:

Bereikbaarheid parkeerterrein


Voor, tijdens en na de afbouw van het bergbezinkbassin is het parkeerterrein voor het Geusseltstadion voortdurend bereikbaar. Oók voor touringcarbussen die hun reizigers bij het grasveld ophalen en terugbrengen van en naar hun vakantiebestemming.

BERGBEZINKBASSIN GEUSSELT

Update: 6 december 2017

We zijn aan de slag met het aanleggen van het bergbezinkbassin bij het Geusseltstadion.

Werkzaamheden

Het dak van het bassin is af. We zijn bezig met het aanbrengen van voorzieningen in het bassin. Denk daarbij aan de pompinstallatie en bijvoorbeeld het spoelsysteem. Op dit moment staat het bassin vol met water. Zo testen we het op waterdichtheid. Na het voltooien van de laatste afwerkingen, gaan we verder met het aanvullen van de grond rondom het bassin. In de laatste week van december en de eerste week van januari ligt het werk stil, vanwege de kerstvakantie. Naar verwachting trillen we half januari 2018 de damwandplanken uit de grond. Daarna maken we de rioolaansluitingen en ten slotte leggen we nieuwe parkeerplaatsen aan bovenop het bergbezinkbassin.

Afronding: begin 2018

De bouw van het bergbezinkbassin neemt zo’n driekwart jaar tijd in beslag. Begin 2018 ronden we de bouw af en vullen we het dak aan met grond. Bovengronds richten we opnieuw parkeerplaatsen in. Van het bergbezinkbassin blijven alleen de putdeksels zichtbaar.

Hinder

Bedrijven en omwonenden moeten tijdens de bouw van het bergbezinkbassin rekening houden met hinder. Met name tijdens het in- en uittrillen van damwandplanken voor de bouwkuipwanden. Trillingen kunnen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, telkens van 07.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van planning en werkzaamheden is uitloop tot in de avonduren of doorwerken tijdens de weekenden niet uitgesloten.

Wat hebben we al gedaan?

Om ruimte vrij te maken voor de bouwput van het bergbezinkbassin en het bijbehorende werk- en opslagterrein, hebben we allereerst delen van het parkeerterrein voor het Geusseltstadion aangepast. Middenbermen zijn verdwenen en hebben we voorzien van tijdelijk opvulmateriaal. Nu het parkeerterrein opnieuw is ingericht, parkeren automobilisten niet meer schuin, maar steken zij haaks (recht) het parkeervak in. Door de aanpassingen blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen tijdens de bouw van het bergbezinkbassin gelijk aan het huidige aantal.

Vervolgens hebben we ter hoogte van de Paardentunnel het werkterrein ingericht. De toegangspoort heeft een plek gekregen aan de kant van de Geusseltvijver. Grond, machines en materieel wordt zoveel mogelijk opgeslagen binnen het werkterrein (zie afbeelding hieronder).

Vanaf eind juni hebben we damwandplanken ingetrild. Dat hebben we gedaan tot 8 à 10 meter diep en daarmee is de bouwkuip gevormd. Daarna verstevigden we de bouwkuipwanden met ankers: stalen kabels die door de damwand worden geboord en in de grond buiten de bouwkuip met een soort betonblok (een groutlichaam) worden vastgezet. Zo zorgen we ervoor dat de wanden niet kunnen inklappen door de druk van de grond buiten de bouwkuip. Tegelijkertijd hebben we de bouwkuip uitgegraven, tot op 5 meter diepte. Dat is ruim onder grondwaterniveau. Daardoor is een natte bouwkuip ontstaan.

Op maandag 14 augustus hebben we het onderwaterbeton gestort. Voordat we dat konden doen, hebben we een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Duikers verwijderden bijvoorbeeld overtollig slib op de bodem en plaatsten de laatste ankers.

Na een periode van uitharden, hebben we het grondwater weggepompt en de betonlaag gereinigd en geëgaliseerd. Daarna stortten we de constructievloer en zijn we gestart met de bouw van de wanden. Daarvoor gebruikten we holle prefab wanden, die we één voor één op hun plek hesen. Daarna stortten we er beton in. Zo is een aaneengesloten wand rond het bassin ontstaan. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het dak.

Waarom bouwen we dit bergbezinkbassin?

In de afgelopen jaren hebben we in de straten rondom de tunnelbouwkuip rioleringen verlegd en vernieuwd. Ook in straten van Wittevrouwenveld en bij het Geusseltstadion zijn nieuwe rioleringen aangebracht. De komende maanden realiseren we aanvullend een bergbezinkbassin in het parkeerterrein bij het Geusseltstadion. Zo zorgen we dat er bij hevige regenbuien voldoende opvangcapaciteit is voor overtollig regenwater.

Extra buffer bij regen

Een bergbezinkbassin is in feite een grote gesloten betonnen bak met daarin een pompkelder. Overtollig regenwater wordt in de bak opgeslagen en later – bij droog weer – via de pompkelder teruggebracht in het rioolstelsel. De bouwkuip voor het bergbezinkbassin bij het Geusseltstadion meet 80x12 meter en wordt circa 4,5 meter diep. Om opdrijven door grondwater tegen te gaan, wordt de betonnen vloer circa één meter dik. Ook het dak krijgt een dikte van ongeveer één meter, zodat na afronding bovengronds een parkeerplaats kan worden ingericht. Maar liefst 1600 kuub water – oftewel 1.600.000 liter water – kan in het toekomstige bergbezinkbassin worden opgeslagen. 
Foto werkzaamheden: Fred Berghmans
Luchtfoto: Aron Nijs