BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Update: 21 september 2017

Sinds 21 augustus werkt Avenue2 -in opdracht van de gemeente Meerssen- aan het nieuwe bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek in Rothem.

Werkzaamheden

Afgelopen week is de aanleg van de bouwkuip begonnen. Daarvoor hebben we damwandplanken in de grond getrild. Na het intrillen van de damwandplanken hebben we stempels aangebracht. Stempels zijn stalen buizen die horizontaal in de bouwkuip worden geplaatst. Door het weggraven van de grond in de bouwkuip, gaat de grond buiten de bouwkuip op de damwanden drukken. Om te voorkomen dat de wanden inzakken, worden stempels aangebracht. 

Ontgraven bouwkuip en egaliseren vloer
Nu zijn we aan de slag met het ontgraven van de bouwkuip en is de daadwerkelijke bouw van het bergbezinkbassin begonnen. Na het ontgraven, egaliseren we de grond van de bouwkuip. Daar gebruiken we zand voor. Deze zand wordt eind deze week aangevoerd met vrachtauto’s. Gemiddeld rijden er twee vrachten per uur. De vrachtauto’s rijden aan via de Ambyerweg en betreden via de Maastrichterweg, onder begeleiding van een verkeersregelaar, het werkterrein. Als de grond geëgaliseerd is, plaatsen we balken in de zand. Daarna vullen we het geheel aan. 

Prefab betonelementen inhijsen
Na het aanvullen kan het plaatsen van de prefab betonelementen beginnen. Daarmee vormt zich in een aantal dagen de gehele bak van het bassin. We plaatsen de betonelementen naar verwachting eind september. De elementen komen aan met grote transporten. Deze transportauto’s rijden ook aan via de Ambyerweg en betreden het terrein vanaf de Klinkenberg, eveneens onder begeleiding van een verkeersregelaar. We hijsen de elementen met een grote kraan één voor één op hun plek.

Als dat gebeurd is, kan het aansluiten van het bergbezinkbassin op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen van start. 

Werkterrein

Afronding: eind 2017

Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen. Natuurlijk houden we u tussentijds op de hoogte over de uitvoering. We werken op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten. 

Wat merkt u?

Hinder voor omwonenden
De bouw van het bergbezinkbassin levert hinder op voor omwonenden. Zo kunt u geluidshinder ervaren door de inzet van machines en materieel. Daarnaast kunnen in de directe omgeving van het werk lichte trillingen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar. De parkeerplaats bij rotonde Witte Hoek is onderdeel van het werkterrein. U kunt gebruikt maken van parkeerplaatsen in de directe omgeving: Pastoor Geelenplein bij gemeenschapshuis de Koel, achter garage Ploemen, onder de brug van de A2 en op de Molenweg. Bekijk hier een tekening met de alternatieve parkeermogelijkheden.
Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Als het nodig is, brengen wij deze naar de plek waar de ophaaldienst erbij kan. We zetten uw container dan uiteraard ook netjes weer terug.  

Hinder voor verkeer
Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. U wordt ter plekke omgeleid. Soms is het nodig om ook het fietspad aan de andere kant van de Maastrichterweg en de fietspaden langs de weg Kruisdonk en rondom rotonde Witte Hoek af te sluiten. Dit wordt vooraf aangekondigd, onder andere via vooraankondigingsborden.

Tot begin oktober zijn er geen afzettingen en omleidingen voor auto’s nodig, met uitzondering van de Emmaweg. Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto’s niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden worden aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8. Bekijk hier een tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Vanaf oktober moet u rekening houden met meer afsluitingen en omleidingen. We informeren u hier te zijner tijd over en plaatsen vooraankondigings- en omleidingsborden. 

Vooruitblik

Vanaf begin oktober gaan we verder met rioolwerk. Vanaf dan zijn er ook afsluitingen en omleidingen voor verkeer nodig. In die periode zijn we ook nog bezig met het aanbrengen van installaties in het bassin, grondwerk rondom het bassin en – tot slot -  het verwijderen van de damwandplanken. Vanaf november krijgt de rotonde een nieuwe inrichting. Over deze herinrichting informeren we u later verder.

Wat hebben we al gedaan?

Op maandag 21 augustus is de aanleg van het bergbezinkbassin begonnen. Allereerst zijn we bezig geweest met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein. Daarvoor was grond- en sloopwerk nodig. In de week van 11 september is de aanleg van de bouwkuip begonnen en hebben we damwandplanken ingetrild.

Waarom leggen we dit bergbezinkbassin aan?

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseren we - in opdracht van de gemeente Meerssen - een bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek.

Extra buffer bij regenval

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in. In de nieuwe verkeerssituatie hebben (brom)fietsers voorrang.

Blijf op de hoogte!

Via 1Maastricht, www.a2maastricht.nl en onze digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.

Presentatie informatieavond 20 juli 2017

Op donderdag 20 juli vond een informatieavond plaats voor direct omwonenden. Bekijk hier de presentatie van deze avond.

Fotografie: Aron Nijs