BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Snel naar:

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer.

Herinrichting rotonde Witte Hoek

Rotonde Witte Hoek krijgt een nieuwe inrichting. Daarom vinden er asfalt- en bestratingswerkzaamheden plaats. Vanwege het asfaltwerk is de rotonde volledig dicht voor autoverkeer op dinsdag 21 en woensdag 22 november. Er gelden omleidingsroutes. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen wel door. Lees hier meer over deze herinrichting.

BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Update: 8 november 2017

Sinds 21 augustus werkt Avenue2 -in opdracht van de gemeente Meerssen- aan het nieuwe bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek in Rothem.

We zijn aan de slag met het aansluiten van het bergbezinkbassin op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Deze week werken we nog aan het riool in de weg Kruisdonk. Naar verwachting starten we maandag 13 november met rioolwerk in de Maastrichterweg (ter hoogte van rotonde Witte Hoek). Daar zijn we ongeveer een week aan het werk.

Hinder voor verkeer

Verkeerssituatie tijdens rioolwerk weg Kruisdonk
Sinds dinsdag 31 oktober werken we aan het riool in de weg Kruisdonk (tot ongeveer 30 meter achter het viaduct Kruisdonk). Daarom is deze weg deels afgesloten.

  • Verkeer vanuit Nazareth, richting rotonde Witte Hoek, kan wel doorgaan.
  • Verkeer vanaf rotonde Witte Hoek, richting Nazareth, kan niet doorgaan. Dit verkeer wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Bunderstraat, Oude Rijksweg, Fregatweg, Weert.
Verkeerssituatie tijdens rioolwerk Maastrichterweg
Tijdens de rioolwerkzaamheden in de Maastrichterweg kan één rijrichting steeds doorgaan.

  • Maandag 13 en dinsdag 14 november kan verkeer niet rotonde Witte Hoek op vanaf de Maastrichterweg (vanuit Meerssen). Het verkeer wordt omgeleid via de Sint Josephstraat, Proost de Beaufortstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Tussen de Bruggen, Klinkenberg.
  • Van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 november kan verkeer niet vanaf de rotonde de Maastrichterweg nemen. Het verkeer wordt omgeleid via Klinkenberg, Tussen de Bruggen, Stationsstraat, Stationsplein, Proost de Beaufortstraat, Sint Josephstraat.
Hinder voor fietsers
Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het
werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Tijdens het
rioolwerk in de Maastrichterweg is ook het fietspad aan de andere kant
afgesloten. Het (brom)fietsverkeer wordt ter plekke omgeleid.

Tweerichtingsverkeer op de Emmaweg
Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto’s niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden zijn aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8. Bekijk hier een tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hinder voor omwonenden

De bouw van het bergbezinkbassin levert hinder op voor omwonenden. Zo kunt u geluidshinder ervaren door de inzet van machines en materieel. Daarnaast kunnen in de directe omgeving van het werk lichte trillingen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar. De parkeerplaats bij rotonde Witte Hoek is onderdeel van het werkterrein. U kunt gebruikt maken van parkeerplaatsen in de directe omgeving: Pastoor Geelenplein bij gemeenschapshuis de Koel, achter garage Ploemen, onder de brug van de A2 en op de Molenweg. Bekijk hier een tekening met de alternatieve parkeermogelijkheden.
Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Als het nodig is, brengen wij deze naar de plek waar de ophaaldienst erbij kan. We zetten uw container dan uiteraard ook netjes weer terug.

Afronding: eind 2017

Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen. Natuurlijk houden we u tussentijds op de hoogte over de uitvoering. We werken op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten. 

Wat hebben we al gedaan?

Op maandag 21 augustus is de aanleg van het bergbezinkbassin begonnen. Allereerst zijn we bezig geweest met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein. Daarvoor was grond- en sloopwerk nodig. In de week van 11 september is de aanleg van de bouwkuip begonnen en hebben we damwandplanken ingetrild.

Na het intrillen van de damwandplanken hebben we stempels aangebracht. Stempels zijn stalen buizen die horizontaal in de bouwkuip worden geplaatst. Door het weggraven van de grond in de bouwkuip, gaat de grond buiten de bouwkuip op de damwanden drukken. Om te voorkomen dat de wanden inzakken, worden stempels aangebracht. 

Daarna zijn we verder gegaan met het ontgraven van de bouwkuip, het egaliseren van de grond van de bouwkuip met zand, het plaatsen van balken in het zand en het aanvullen van het geheel.

Na het aanvullen hebben we de prefab betonelementen ingehesen. Daarmee vormde zich in een aantal dagen de gehele bak van het bassin. We hesen de elementen met een grote kraan één voor één op hun plek. Daarna vulden we de grond rondom de bak aan en trilden we de damwandplanken uit de grond. Half oktober zijn we begonnen met het aansluiten van bergbezinkbassin Rothem op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen.

Van maandag 16 oktober tot en met maandag 30 oktober werkten we aan het riool bij rotonde Witte Hoek. De rotonde was daarom gedeeltelijk afgesloten. Van dinsdag 31 oktober tot en met vrijdag 10 november werkten we aan het riool in de weg Kruisdonk. In de week van 13 november werken we aan het riool in de Maastrichterweg.

Waarom leggen we dit bergbezinkbassin aan?

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseren we - in opdracht van de gemeente Meerssen - een bergbezinkbassin bij rotonde Witte Hoek.

Extra buffer bij regenval

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in.

Werkterrein

Blijf op de hoogte!

Via de weekkrant VIAMaastricht, www.a2maastricht.nl en onze digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.

Presentatie informatieavond 20 juli 2017

Op donderdag 20 juli vond een informatieavond plaats voor direct omwonenden. Bekijk hier de presentatie van deze avond.

Fotografie: Fred Berghmans
Luchtfoto: Aron Nijs