BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

BERGBEZINKBASSIN ROTHEM

Update: 10 augustus 2017

Tot in 2015 waterde het riool van de Ambyerweg deels af in het rioolstelsel van de gemeente Maastricht. Door de aanleg van een nieuw riool in de Ambyerweg is daar verandering in gekomen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De komende maanden realiseert Avenue2 - in opdracht van de gemeente Meerssen - bij rotonde Witte Hoek een bergbezinkbassin. 

Extra buffer bij regenval

Het bergbezinkbassin is een grote betonnen bak die ondergronds wordt aangelegd ter plaatse van het voormalige bustransferium bij rotonde Witte Hoek. De betonnen bak wordt gekoppeld aan het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. Met name bij langdurige of hevige regenval, kan het voorkomen dat het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken. Het overtollige regenwater komt dan in de betonnen bak terecht waardoor wateroverlast op straat wordt voorkomen. Na afbouw van het bergbezinkbassin richt de gemeente Meerssen rotonde Witte Hoek opnieuw in. In de nieuwe verkeerssituatie hebben (brom)fietsers voorrang.

Wanneer?

Het werk start vanaf eind augustus. Naar verwachting is de bouw van het bergbezinkbassin nog voor de Kerst afgerond, inclusief de herinrichting van rotonde Witte Hoek. Dat is echter afhankelijk van de voortgang, aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Bij te koude temperaturen en/of vorst in de grond kan het rioolwerk vertraging oplopen. Natuurlijk houden we u tussentijds op de hoogte over de uitvoering. We werken op weekdagen van 7.00 tot 19.00 uur. Als de planning in het gedrang komt is uitloop tot in de avonduren of tijdens weekenden niet uitgesloten. 

Aan de slag

Voorbereidingen
We starten vanaf 21 augustus met het vrijmaken en inrichten van het werkterrein (zie onderstaande afbeelding). Daarvoor is grond- en sloopwerk nodig.
Intrillen damwandplanken
In de week van 11 september start naar verwachting de aanleg van de bouwkuip. Daarvoor trillen we damwandplanken in de grond. Dit zijn losse planken van staal die we één voor één rechtstreeks in de grond trillen. Dat doen we met een grote heistelling, met daaraan vast een trilblok. Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van een damwandplank. Door de trillingen van het blok komt de grond rondom de plank langzaam in beweging en kunnen we deze langzaam laten zakken. 

Naar verwachting duren de trilwerkzaamheden één week. Bij werkzaamheden in de ondergrond zijn tegenvallers niet uitgesloten. Omwonenden moeten rekening houden met mogelijke uitloop van het intrillen. 

Ontgraven bouwkuip
Na het intrillen van de damwandplanken gaan we verder met het ontgraven van de bouwkuip en beginnen we met de daadwerkelijke bouw van het bergbezinkbassin. Voor het betonwerk maken we gebruik van prefab betonelementen, die we één voor één op hun plek hijsen. Vervolgens sluiten we het bergbezinkbassin aan op het rioolstelsel van de gemeente Meerssen. 

Wat merkt u?

Hinder voor omwonenden
De bouw van het bergbezinkbassin levert hinder op voor omwonenden. Zo kunt u geluidshinder ervaren door de inzet van machines en materieel. Daarnaast kunnen in de directe omgeving van het werk lichte trillingen binnenshuis merkbaar zijn door rammelende koffiekopjes of rinkelend glaswerk.

Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar. De parkeerplaats bij rotonde Witte Hoek is onderdeel van het werkterrein. U kunt gebruikt maken van parkeerplaatsen in de directe omgeving: Pastoor Geelenplein bij gemeenschapshuis de Koel, achter garage Ploemen, onder de brug van de A2 en op de Molenweg. Bekijk hier een tekening met de alternatieve parkeermogelijkheden.
Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Als het nodig is, brengen wij deze naar de plek waar de ophaaldienst erbij kan. We zetten uw container dan uiteraard ook netjes weer terug.  

Hinder voor verkeer
Het fietspad langs de Maastrichterweg is aan de kant van het werkterrein permanent afgesloten tijdens de werkzaamheden. Soms is het nodig om ook het fietspad aan de andere kant van de Maastrichterweg en de fietspaden langs de weg Kruisdonk en rondom rotonde Witte Hoek af te sluiten. Dit wordt vooraf aangekondigd, onder andere via vooraankondigingsborden.

Tot begin oktober zijn er geen afzettingen en omleidingen voor auto’s nodig, met uitzondering van de Emmaweg. Vanaf de start van de werkzaamheden kunnen auto’s niet meer via de Emmaweg de Maastrichterweg op rijden. Daardoor neemt het verkeer op de Kerkweg toe. Daar geldt gedurende de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod aan beide kanten, met uitzondering van de parkeervakken die voor de duur van de werkzaamheden worden aangebracht aan de westzijde van de Kerkweg. De Emmaweg kan in de periode van werkzaamheden in twee richtingen worden gebruikt met een draaipunt ter hoogte van huisnummer 8. Bekijk hier een tekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Vanaf oktober moet u rekening houden met meer afsluitingen en omleidingen. We informeren u hier te zijner tijd over en plaatsen vooraankondigings- en omleidingsborden. 

Vooruitblik

Vanaf begin oktober gaan we verder met rioolwerk. Vanaf dan zijn er ook afsluitingen en omleidingen voor verkeer nodig. In die periode zijn we ook nog bezig met het aanbrengen van installaties in het bassin, grondwerk rondom het bassin en – tot slot -  het verwijderen van de damwandplanken. Vanaf november krijgt de rotonde een nieuwe inrichting. Over deze herinrichting informeren we u later verder.

Blijf op de hoogte!

Via 1Maastricht, www.a2maastricht.nl en onze digitale Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte van de actuele planning. Met vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Mailen kan ook: via www.a2maastricht.nl/servicelijn vindt u het invulformulier.

Presentatie informatieavond 20 juli 2017

Op donderdag 20 juli vond een informatieavond plaats voor direct omwonenden. Bekijk hier de presentatie van deze avond.

Luchtfoto: Aron Nijs