AANLEG GROENE LOPER

Herinrichting Dr. Schaepmanstraat en Burg. Bauduinstraat

Fotoboek

Let op!

De planning is onder voorbehoud. Deze is namelijk afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals het weer. Bij te koude temperaturen en/of vorst kan het werk vertraging oplopen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Informatieavond op 17 oktober

Op dinsdag 17 oktober organiseerden we een informatieavond over de herinrichting van de Doctor Schaepmanstraat en Burgemeester Bauduinstraat. Omwonenden konden vrij binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur. We informeerden hen over de werkzaamheden en de toekomstige situatie.

HERINRICHTING DR. SCHAEPMANSTRAAT EN BURG. BAUDUINSTRAAT

Laatste update: 16 november 2017

Sinds april van dit jaar zijn we aan de slag met de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Om de Doctor Schaepmanstraat aan te sluiten op de toekomstige Groene Loper, richten we deze straat en de Burgemeester Bauduinstraat opnieuw in.

Plannen is altijd passen en meten. En dat geldt ook hier weer. Het was zoeken naar een planning én fasering die zo min mogelijk hinder oplevert. Sinds maandag 30 oktober zijn we aan de slag.

Voortgang van het werk

Wat gaat er gebeuren en waar?

We breken de huidige straten tot in de ondergrond af en bouwen deze vervolgens stap voor stap weer opnieuw op. We werken tot halverwege de Doctor Schaepmanstraat. In de Burgemeester Bauduinstraat werken we tot aan de Burgemeester Pijlsstraat.

Werken in fases

We breken niet in één keer het hele werkterrein open. We knippen het werk op en werken in drie fases. Het is echter niet zo dat we één fase helemaal afronden, voordat we overgaan naar de volgende fase. Er zit overlap in.

Hinder voor verkeer

Het is vanaf de start van het werk niet mogelijk om via de Doctor Schaepmanstraat de Bugemeester Bauduinstraat in te rijden. Verkeer kan voorlopig wel nog door de Burgemeester Bauduinstraat en vanuit deze straat de Burgemeester Nierstraszstraat in. Tot wanneer dit precies kan, is nog niet duidelijk.

Bereikbaarheid woningen
Zolang het werk het toelaat, kunnen auto's tot bij de woningen komen. Maar er zijn momenten dat dit onmogelijk is. Woningen blijven wel altijd te voet bereikbaar. We denken mee over oplossingen voor mensen die slecht ter been zijn.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met zaterdag dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.

Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Wij brengen deze naar een plek waar de ophaaldienst erbij kan.

Toekomstige situatie

Doctor Schaepmanstraat
Na de herinrichting sluit de Doctor Schaepmanstraat aan op de Groene Loper en is de toegestane maximale snelheid in de Doctor Schaepmanstraat 50 kilometer per uur.

Aan de kant van de flats in de Doctor Schaepmanstraat komen parkeervakken om recht in te steken, zoals deze er nu ook zijn. De parkeervakken worden wel anders ingericht. Aan de andere kant kunnen auto’s parallel aan de straat parkeren. 

Burgemeester Bauduinstraat
Na de herinrichting sluit de Burgemeester Bauduinstraat aan op de Burgemeester Nierstraszstraat. De Burgemeester Bauduinstraat is dan vanaf de Burgemeester Pijlsstraat een éénrichtingsstraat. Alleen bestemmingsverkeer maakt dan nog gebruik van deze straat.

Nu parkeren auto’s in de Burgemeester Bauduinstraat op straat. Na de herinrichting komen er parkeerhavens waarop de auto’s, parallel aan de straat, parkeren.