AANLEG GROENE LOPER

Herinrichting Dr. Schaepmanstraat en Burg. Bauduinstraat

Meer uitleg? Kom naar Het Informatiecentrum!

Wilt u meer uitleg over de werkzaamheden en de toekomstige situatie? Kom dan op dinsdag 17 oktober naar Het Informatiecentrum van A2 Maastricht (in het Geusseltstadion). U kunt vrij binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur.

We ontvangen u graag met een kop koffie en een broodje. Laat ons even weten of u komt, dan weten wij hoeveel broodjes we kunnen bestellen. U kunt zich aanmelden door te mailen naar communicatie@avenue2.nl of te bellen met Servicelijn Maastricht Oost via 043 – 350 7150. Vergeet niet erbij te vermelden met hoeveel personen u komt.

HERINRICHTING DR. SCHAEPMANSTRAAT EN BURG. BAUDUINSTRAAT

Geplaatst op 16 oktober 2017

Sinds april van dit jaar zijn we aan de slag met de inrichting van het openbaar gebied tussen Geusselt en Europaplein. Om de Doctor Schaepmanstraat aan te sluiten op de toekomstige Groene Loper, richten we deze straat en de Burgemeester Bauduinstraat opnieuw in.

We lieten eerder weten dat het werk eind oktober van start zou gaan. Daar komen we nu op terug. Vanwege een beperkte capaciteit en zieken bij Avenue2, start het werk pas in november. Als we weten wanneer de herinrichting precies start, informeren we u daar uiteraard over.

Wat gaat er gebeuren, waar en wanneer?

We breken de huidige straten tot in de ondergrond af en bouwen deze vervolgens stap voor stap weer opnieuw op. We werken tot halverwege de Doctor Schaepmanstraat. In de Burgemeester Bauduinstraat werken we tot aan de Burgemeester Pijlsstraat. Naar verwachting start het werk in november en duurt de herinrichting tot begin februari 2018.

Hinder voor verkeer en omwonenden

Verkeer kan niet door tijdens de werkzaamheden. Woningen blijven wel altijd te voet bereikbaar. U kunt geen gebruik maken van de parkeerplaatsen in de Doctor Schaepmanstraat en langs de Burgemeester Bauduinstraat (tot aan de Burgemeester Pijlsstraat). U kunt uw auto parkeren in de omliggende straten.

Omwonenden moeten rekening houden met geluids- en trillingshinder, doordat we werken met machines en materieel. Daarnaast kan ook vrachtverkeer hinder opleveren. De bouwers van Avenue2 werken van maandag tot en met zaterdag dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Bij tegenvallers is uitloop tot in de avonduren niet uitgesloten.

Afvalinzameling
U kunt uw huishoudelijke afvalzakken (restafval en plastic, metaal en drankkartons) en oud papier op de gebruikelijke plek en tijd neerzetten. Wij brengen deze naar een plek waar de ophaaldienst erbij kan.

Toekomstige situatie

Doctor Schaepmanstraat
Na de herinrichting sluit de Doctor Schaepmanstraat aan op de Groene Loper en is de toegestane maximale snelheid in de Doctor Schaepmanstraat 50 kilometer per uur.

Aan de kant van de flats in de Doctor Schaepmanstraat komen parkeervakken om recht in te steken, zoals deze er nu ook zijn. De parkeervakken worden wel anders ingericht. Aan de andere kant kunnen auto’s parallel aan de straat parkeren. 

Burgemeester Bauduinstraat
Na de herinrichting sluit de Burgemeester Bauduinstraat aan op de Burgemeester Nierstraszstraat. De Burgemeester Bauduinstraat is dan vanaf de Burgemeester Pijlsstraat een éénrichtingsstraat. Alleen bestemmingsverkeer maakt dan nog gebruik van deze straat.

Nu parkeren auto’s in de Burgemeester Bauduinstraat op straat. Na de herinrichting komen er parkeerhavens waarop de auto’s, parallel aan de straat, parkeren.