AFBOUW TOTALE VERKEERSSYSTEEM VOOR A2 MAASTRICHT

We werken door!

Snel naar:

Let op: avond- en nachtwerk

In de week van dinsdagavond 6 tot en met vrijdagochtend 9 juni zijn de wegenbouwers van Avenue2 elke avond en nacht aan het werk. Verkeer moet dan voortdurende tussen 20.00 en 06.00 uur rekening houden met afsluitingen en omleidingen. In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni zijn de wegenbouwers van Strukton richten de wegenbouwers van Strukton een nieuwe verkeerssituatie in rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne. Ga goed voorbereid op weg en check vóór vertrek de Slimme Kaart van Maastricht Bereikbaar.

Van A2 Maastricht naar Noorderbrugtracé

In Maastricht wordt hard aan de weg getimmerd voor een betere bereikbaarheid van stad en regio. A2 Maastricht zorgt voor een verbeterde doorstroming van noord-zuid verkeer (en andersom). Het project Noorderbrugtracé sluit daarop aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. De 2 viaducten Noorderpoort nemen we nu in gebruik, maar de doorstroming van verkeer richting het stadscentrum verbetert pas als het werk voor de Noorderbrug klaar is. Voorlopig moeten automobilisten dus rekening blijven houden met verkeershinder en drukte.

Verkeerssituatie A2 Maastricht

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel  zijn de dagelijkse routes bij Maastricht anders. Tijdens de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht moet verkeer rekening blijven houden met nieuwe rijroutes. Als u de borden naar uw bestemming volgt, komt u vanzelf op de juiste rijbaan terecht. Let dus goed op de borden en zet uw navigatie uit. Bekijk hieronder de rijroutes rondom Geusselt vanaf zaterdag 17 juni. Of lees hier meer over de nieuwe verkeerssituatie bij A2 Maastricht.

INGEBRUIKNAME VIADUCTEN NOORDERPOORT-NOORD EN NOORDERPOORT-ZUID

Vanaf zaterdag 17 juni

Update 1 juni 2017

Sinds januari 2017 werken we door aan de afbouw van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. In het zuiden is de ombouw van knooppunt Europaplein inmiddels grotendeels afgerond. In het noorden – rondom Geusselt – zijn we nog volop aan het werk.

Vorige week lieten we nog weten dat we de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort- Zuid vanaf vrijdag 9 juni in gebruik zouden nemen. Maar daar komen we nu op terug, want de ingebruikname schuift één week op naar zaterdag 17 juni aanstaande. Hierdoor sluit de ingebruikname van de viaducten aan op de werkzaamheden rondom het kruispunt bij de brandweerkazerne (project Noorderbrugtracé) en kunnen weggebruikers vanaf 17 juni via Noorderpoort-Noord doorgaan via de definitieve rijroute.

Verder met afbouw

Bij het kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg is de ruwbouw van de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid anderhalf jaar geleden afgerond. Ingebruikname was echter nog niet mogelijk. Eerst moest de tijdelijke N2 worden afgesloten voor noord-zuid verkeer (en andersom) om ruimte vrij te maken voor de realisatie van nieuwe wegaansluitingen van en naar de viaducten. Sinds begin april werken de wegenbouwers van A2 Maastricht rondom Geusselt volop door aan de opbouw van de nieuwe rijbanen.

Noorderpoort-Noord: voor verkeer vanuit het noorden (A2/A79) richting stadscentrum

  • Het viaduct Noorderpoort-Noord – aan de kant van Nazareth/Limmel – is bestemd voorverkeer richting knooppunt Oost (het kruispunt bij de brandweerkazerne) en/of Maastricht-Centrum Noord. Via een nieuwe vrije rechtsaffer (afrit 53, parallel aan de A2 naast de zaagtandflats) kan verkeer vanuit het noorden (Eindhoven/Heerlen) vanaf zaterdag 17 juni bij kruispunt Geusselt zonder verkeerslichten rechtsafslaan en verder rijden over het viaduct Noorderpoort-Noord. 
  • Kom je vanuit het noorden en wil je naar Wyckerpoort of Nazareth/Limmel via de Viaductweg en Meerssenerweg, dan maak je geen gebruik van het viaduct en blijf je gewoon op de huidige rijbanen rijden. 

Noorderpoort-Zuid: voor verkeer vanuit het stadscentrum naar het noorden (A2/A79)

  • Viaduct Noorderpoort-Zuid is bestemd voor verkeer komende vanaf het stadscentrum of knooppunt Oost richting noorden (A2/A79). Bij kruispunt Geusselt sluit de Viaductweg vanaf zaterdag 17 juni aan op een nieuwe oprit achter Dienstengebouw Noord. Via deze nieuwe oprit gaat verkeer verder naar de A2 (Eindhoven) en/of A79 (Heerlen). 
  • Kom je vanaf de Viaductweg en wil je juist rechtsaf de tunnel in of rechtdoor richting Berg en Terblijt, dan maak je geen gebruik van het viaduct en blijf je op de huidige rijbaan rijden. 

Vooruitblik:

Herinrichting kruispunt Geusselt/Viaductweg/Meerssenerweg

De huidige inrichting van rijbanen op en rond kruispunt Geusselt is nu nog altijd tijdelijk. Na ingebruikname van de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid richten we kruispunt Geusselt definitief in. Ook de Viaductweg nemen we onder handen: tussen het Spoorviaduct bij de Mosa en Terblijterweg bouwen we de rijbanen opnieuw op, van wegfundering tot en met markeringen. Na afbouw zijn alle verkeersbewegingen mogelijk en kan verkeer op de Viaductweg weer als vanouds linksafslaan naar Limmel en/of Nazareth. Naar verwachting is dat in de loop van deze zomer. Via onze website, voortgangsberichten en 1Maastricht houden we u op de hoogte.

Doorwerken aan verkeerssysteem A2 Maastricht

Na ingebruikname van de viaducten Noorderpoort-Noord en Noorderpoort-Zuid zijn de aansluitingen van en naar de Koning Willem-Alexandertunnel gereed. Dat geldt echter niet voor het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht. Pas in het eerste kwartaal van 2018 – als de Groene Loper volledig is aangesloten op het gemeentelijke wegennet – zit de afbouw erop.
Luchtfoto's: Aron Nijs