BOVENGRONDSE HERINRICHTING

Snel naar

Fotoboeken

Opgelet: overstekend bouw- en busverkeer!

Sinds de afsluiting van de voormalige N2 voor noord-zuid verkeer (en andersom) zijn de verkeerslichten uit bij de verschillende oost-west oversteken. Er is immers géén kruisend verkeer meer. Toch blijft het opletten geblazen met oversteken. Want de voormalige N2 is niet alleen een bouwterrein waar veel bouwverkeer gebruik van maakt, ook bussen rijden van oost naar west en omgekeerd over de voormalige N2. Let daarom goed op: er kan bouw- en busverkeer van links én rechts komen.

Hinder rondom de wijken

De bovengrondse aanleg van nieuwe infrastructuur levert hinder op voor zowel omwonenden als verkeer. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe rioleringen, kabels en leidingen. Of door vrachtverkeer dat via omliggende straten van en naar de werkterreinen moet rijden. Maar ook door de sloop van het wegdek van de President Rooseveltlaan, afsluitingen en omleidingen. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken, maar dat is niet altijd mogelijk.
Tussen Gemeenteflat en kruispunt Geusselt wordt er overal aan de (nieuwe) weg getimmerd Tussen Gemeenteflat en kruispunt Geusselt wordt er overal aan de (nieuwe) weg getimmerd

Bereikbaarheid woningen en winkels

Woningen en winkels blijven voortdurend bereikbaar. Waar mogelijk leiden we voetgangers en (brom)fietsers om via de kortst mogelijke route: langs de werkterreinen. Automobilisten in oost-west richting (en omgekeerd) worden tijdens de ombouw van de Scharnerweg omgeleid via de John F. Kennedysingel.
Kruispunt Scharnerweg bouwen we sinds medio april om tot een rotonde Kruispunt Scharnerweg bouwen we sinds medio april om tot een rotonde

Bomenplan(t)

Rond de 1800 bomen voor de Groene Loper voor A2 Maastricht, vanaf Europaplein aan de zuidkant van de stad tot aan de Meerssenerweg, in het groene buitengebied ten noorden van Maastricht. Dat is de uitkomst van het definitieve bomenplan dat de ontwerpers samen met bomendeskundigen zorgvuldig hebben uitgewerkt. Meer dan de helft van de bomen bestaat uit winterlindes, de tilia cordata ‘Greenspire’. Maar ook tulpenbomen, winter- en zomereiken, sierkersen en méér krijgen een plek op onze Groene Loper. Een deel van de nieuwe bomen is aangeplant tijdens de Nationale Boomfeestdag 2017, het overgrote deel komt in het najaar van 2017, als het nieuwe plantseizoen is aangebroken.

UPDATE REALISATIE GROENE LOPER

Update 15 mei 2017

Sinds de afronding (grotendeels) van de  ombouw van knooppunt Europaplein is de tijdelijke N2 afgesloten voor noord-zuid-verkeer (en andersom). Lokaal noord-zuid verkeer (en andersom) gaat sinds begin april ondergronds door via de bovenste N2-tunnelbuizen. De aanleg van de bovengrondse Groene Loper is sindsdien in volle gang.

Twee bovengrondse bouwstromen

Voor de bovengrondse inrichting zetten we twee ploegen in: een ploeg start bij Geusselt en werkt van daaruit verder in zuidelijke richting. De tweede ploeg begint bij kruispunt Scharnerweg en trekt van daaruit naar het zuiden. De planning is afhankelijk van de voortgang en beschikbaarheid van werkterreinen. Naar verwachting ronden we de aanleg van de bovengrondse infrastructuur - het straatwerk - in het najaar van 2017 af. De aanplant van bomen volgt daarna, tijdens het plantseizoen.

Update 2 mei 2017: tussen Wielerbaan en Geusselt

De tijdelijke rijbanen – direct grenzend aan de Nazarethflats - zijn gesloopt en kabel- en leidingwerk is in volle gang. De wegenbouwers van A2 Maastricht bouwen hier afrit 53 op, parallel aan de huidige rijbanen richting kruispunt Geusselt. Via afrit 53 kan verkeer vanuit het noorden naar verwachting vanaf begin juni zonder verkeerslichten doorgaan naar het viaduct Noorderpoort-Noord en verder richting knooppunt Oost en/of Maastricht-Centrum Noord. Zodra afrit 53 gereed is gaan we verder met de opbouw van een groene helling. De helling doet straks dienst als geluidsmuur en beschermt tegelijkertijd de privacy van bewoners op de lager gelegen verdiepingen.
Bij de zaagtandflats is de opbouw van de nieuwe afrit 53 is in volle gang... Bij de zaagtandflats is de opbouw van de nieuwe afrit 53 is in volle gang...
...en een deel van de nieuwe afrit is intussen al klaar ...en een deel van de nieuwe afrit is intussen al klaar

Update 2 mei 2017: van Geusselt naar Scharnerweg

Kolonel Millerstraat
De aanleg van de Groene Loper tussen Geusselt en Scharnerweg is op maandag 10 april begonnen bij de Kolonel Millerstraat. De Kolonel Millerstraat schuift een eindje op richting Viaductweg en sluit straks aan op de rijbaan voor bestemmingsverkeer richting Kennedysingel, parallel aan de Groene Loper. Ter hoogte van de Kolonel Millerstraat is de opbouw van het nieuwe fietspad richting Kolonel Johnsontunnel in volle gang, net als de aanleg van een riool en fundering voor de nieuwe rijbaan voor bestemmingsverkeer. 

Aansluiting voor dive-under Terblijterweg
In het najaar van 2016 namen we de dive-under bij de Terblijterweg tijdelijk in gebruik, nu gaan we deze definitief aansluiten. Vanaf viaduct Noorderpoort-Zuid rijdt verkeer straks via de dive-under vanuit Maastricht-Centrum Noord of knooppunt Oost regelrecht door richting A2 (Eindhoven) en/of A79 (Heerlen). De dive-under nemen we in de loop van de zomer in gebruik.

Geusseltheuvel
Ook ter hoogte van het Dienstengebouw Noord zijn we druk aan het werk: hier bouwen we de Geusseltheuvel op, tot een meter of vijf boven het huidige straatniveau. Bovenop de Geusseltheuvel leggen we wandelpaden aan, zodat voetgangers straks makkelijk en veilig kunnen oversteken tussen Wyckerpoort-Noord en Wittevrouwenveld. Bekijk een actuele plankaart op www.mijngroeneloper.nl

Tussen Geusselt en Gemeenteflat…
…is aan de oostzijde het straatwerk voor de Groene Loper volop begonnen. Langs heel het tracé verschijnen nieuwe straatlantaarns, worden banden geplaatst en nieuwe trottoirs beklinkerd. De planning is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van werkterrein, machines, materieel én mensen. De nieuwe straatlantaarns werken overigens nog niet: de aansluitingen op het netwerk volgen in de loop van de komende maanden.
Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel

Scharnerweg

Sinds dinsdag 18 april bouwen we kruispunt Scharnerweg om tot een rotonde. Aan de oostzijde richten we de rijbanen opnieuw in zodat deze aansluiten op de rotonde. In opdracht van de gemeente Maastricht worden tegelijkertijd de westelijke rijbanen van de Scharnerweg - tussen het Oranjeplein en Koningsplein - opnieuw ingericht. Naar verwachting ronden we de ombouw van de Scharnerweg eind juli af.
Verkeer tijdens ombouw Scharnerweg
Voetgangers en (brom)fietsers leiden we tijdens de werkzaamheden om via een bypass langs het werkterrein. Busverkeer wordt - deels - omgeleid via de voormalige tijdelijke N2. Ter hoogte van Koningsplein-West zijn tijdelijke bushaltes ingericht Autoverkeer in oost-west richting (en vice versa) moet rekening houden met een omleiding via de John F. Kennedysingel. 
Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde

Update 15 mei 2017: tussen Scharnerweg en Kennedysingel

Bij de Torenflat
In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei start het rioolwerk ter hoogte van de Torenflat. Parallel aan de tijdelijke N2 graven we een sleuf voor de nieuwe rioolbuizen. Het kabel- en leidingwerk sluit daarop aan. De sleuven blijven geruime tijd open liggen, totdat zowel het riool als de kabels en leidingen zijn aangesloten op de bestaande putten en netwerken. Vervolgens vullen we de sleuven weer aan met grond en start het straatwerk voor de Groene Loper.

Let op: parkeren langs de N2:

De parkeerstrook langs de voormalige tijdelijke N2 is vanaf maandag 22 mei tot einde werkzaamheden niet bereikbaar. Bewoners en/of bezoekers kunnen parkeren in de wijk.
 
Van Oranjeplein naar Kennedysingel
Ook tussen Oranjeplein en Kennedysingel gaan we aan de slag met de realisatie van de Groene Loper. De planning is afhankelijk van de voortgang van werkzaamheden rondom de Torenflat en Scharnerweg. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats binnen het werkterrein, oftewel: op de oude, tijdelijke N2.

Van grijs naar groen

Tot eind 2017 staan de bovengrondse werkzaamheden vooral in het teken van de aanleg van ‘grijs’. Oftewel: het straatwerk dat nodig is voor de realisatie van de nieuwe bovengrondse infrastructuur. In het najaar van 2017 zijn we naar verwachting klaar voor het ‘groene deel’: de aanplant van ongeveer 1400 bomen tussen Europaplein en Geusselt. 

Samen aan de slag

Het overgrote deel van de Groene Loper wordt aangelegd door bouwer Avenue2. Maar tegelijkertijd zijn ook andere bouwers aan de slag. Bijvoorbeeld voor de inrichting van het westelijke deel van de Scharnerweg, tussen Oranjeplein en Koningsplein (gemeente Maastricht), restauratie van de Gemeenteflat én de nieuwbouw van Albert Heijn (Laudy Bouw). Werkzaamheden worden zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd om hinder voor omwonenden te beperken.