MEER DAN EEN TUNNEL

A2 Maastricht is méér dan een tunnel. Het project bestaat uit een aantal onderdelen, die een samenhangend geheel vormen. Hieronder leest u de oplossingen van het plan de Groene Loper per onderdeel.

Meer info over de bovengrondse herinrichting vindt u op www.mijngroeneloper.nl.

Mijn Groene Loper

Voor meer informatie over de bovengrondse herinrichting bij A2 Maastricht kunt u terecht op de website www.mijngroeneloper.nl.

TE REALISEREN ONDERDELEN

Bijgewerkt: december 2015

De opgave: volledige verknoping A2 en A79

Knooppunt Kruisdonk wordt zo aangelegd, dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. U rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79 en vice versa. Bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby wordt mogelijk. Net als de ontsluiting van de Beatrixhaven. Het is een optimale oplossing, waarbij de A2 de hoofdroute is. Knooppunt Kruisdonk krijgt een groene uitstraling. Het gebied past daardoor prima in de landelijke omgeving.

Gerealiseerd (update januari 2016)
In de zomer van 2014 werd het vernieuwd knooppunt Kruisdonk opengesteld voor verkeer. Dankzij de volledige verknoping van de A2 en A79 via een kort stukje onderliggend wegennet, kan verkeer eenvoudig van de ene naar de andere autosnelweg rijden. Twee nieuwe afritten zorgen ervoor dat automobilisten meer mogelijkheden hebben. Dit levert - nog vóór de openstelling van de Koning Willem-Alexandertunnel eind 2016 - een betere bereikbaarheid op en minder sluipverkeer via de binnenwegen. Maar de infrastructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af. Sommige verbindingen moeten nog worden gerealiseerd. Daarom kan de doorstroming van verkeer niet optimaal zijn. Hier leest u meer.

Naast de nieuwe wegen, ging veel aandacht naar het beschermen en behouden van de natuur in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan ecoduikers of een hop-over voor vleermuizen.

De opgave: nieuwe verbindingsweg tussen A2 en bedrijventerrein Beatrixhaven

Bedrijventerrein Beatrixhaven is het grootste bedrijventerrein van Maastricht. Het moet daarom goed toegankelijk zijn. U bereikt Beatrixhaven straks vanaf de A2 en de A79 via een nieuwe verbindingsweg. De weg komt hoger dan de omgeving te liggen, op een dijk, en wordt deels verpakt als groen lint. Verschillende ecologische verbindingen onder en boven de weg zorgen ervoor dat de Kamsalamander en andere diersoorten hun leefomgeving behouden.

Gerealiseerd (update januari 2016)
Toen in de zomer van 2014 het vernieuwde knooppunt Kruisdonk werd opengesteld, werd ook de verbindingsweg naar de Beatrixhaven in gebruik genomen. Sindsdien staat de verbindingsweg bekend als de Nieuwe Limmelderweg. Via deze weg kan verkeer van de A2/A79 rechtstreeks naar bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Maastricht Noord rijden, en vanuit Beatrixhaven naar de A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen). Naar het zuiden kan nog niet. Deze verbinding kan pas worden opengesteld na ingebruikname van de tunnel eind 2016. 

Tijdelijke situatie
De Nieuwe Limmelderweg sluit momenteel aan bij de Hoekerweg. Dit is een tijdelijke situatie. De gemeente Maastricht wil de Nieuwe Limmelderweg graag doortrekken tot bij de Galjoenweg en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. Tegelijkertijd kijkt de gemeente naar andere alternatieven. Verschillende scenario's worden voorbereid. Tot die tijd moet verkeer van en naar de Beatrixhaven rijden via de kruising Hoekerweg-Fregatweg. Om het verkeer hier op te kunnen vangen, heeft de gemeente Maastricht de voorrangssituatie op deze plek aangepast. Meer informatie is te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl/fregatweg

De opgave: Meer groen en recreatie in Landgoederenzone

De Landgoederenzone, even ten noorden van Maastricht, is van grote ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. De Landgoederenzone wordt met de rest van de stad verbonden via de Groene Loper: een recreatief lint van lindebomen dat door de stad slingert. Hier kunt u straks naar hartenlust fietsen en wandelen. De oude beeklopen van de Kanjel en de Fontein en Tapgraaf worden in ere hersteld. Ten noorden van Nazareth komt een plas-draszone. Hier wordt bij hoog water of bij hevige regenval water opgevangen.

Gerealiseerd (update januari 2016)
In 2014 kreeg de Landgoederenzone een nieuwe naam: het gebied gaat sindsdien door het leven als ‘Buitengoed Geul en Maas’. In oktober 2011 is de nieuwe beekloop van de Kanjel ontgraven. Er zijn ecoduikers én een ecopassage aangebracht. Deze buizen en tunnel verbinden de natuur aan weerszijden van de Nieuwe Limmelderweg en zorgen ervoor dat dieren ondergronds kunnen oversteken. Door de ecoduizen kan naar de overkant worden gezwommen, terwijl door de ecopassage kan worden gelopen. Om de natuur in Buitengoed Geul en Maas te beschermen, werden de ecoducten Kalverbosch en Bunderbosch gebouwd. Ecoduct Bunderbosch overspant de A2 richting Maastricht, ecoduct Kalverbosch de A2 richting Eindhoven. 

Klik hier voor een aflevering van A2 Actueel over de natuurcompensatie bij Buitengoed Geul en Maas.

De opgave: verbetering verkeersfunctie Viaductweg

De huidige capaciteit van de kruising van de Viaductweg en de Meerssenerweg is beperkt. Door de aanleg van een ‘vrije rechtsaffer’ wordt de doorstroming beter. Als u vanuit Eindhoven of Heerlen komt, kruist u de Meerssenerweg ongelijkvloers. De binnenstad bereikt u eenvoudig via het bestaande spoorviaduct en de Noorderbrug. Moet u in Maastricht-Oost zelf zijn? Dan neemt u de afslag Viaductweg of Terblijterweg.
Gerealiseerd (update januari 2016)
Er zijn twee kunstwerken gerealiseerd om de capaciteit van de Viaductweg te verbeteren: Noorderpoort Noord en Noorderpoort Zuid. De ruwbouw van beide kunstwerken is klaar, maar beide kunstwerken worden pas in 2017 in gebruik genomen worden. Want dan rijdt verkeer door de A2-tunnel en kan de tijdelijke N2 worden gesloopt.

De opgave: tunnel tussen knooppunten Geusselt en Europaplein

Het verkeer verdwijnt straks tussen de Geusselt en het Europaplein ongeveer 2,3 kilometer onder de grond. De hoeveelheid voertuigen bovengronds neemt daardoor met maar liefst 80% af. De tunnel krijgt vier aparte tunnelbuizen, elk met twee rijstroken. De onderste twee buizen zijn voor het doorgaand verkeer. De bovenste twee voor het regionale- en bestemmingsverkeer. Gescheiden tunnelbuizen hebben veel voordelen: de capaciteit is groter en er zijn meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer. De tunnel wordt gebouwd met beproefde bouwtechnieken en voldoet aan een streng pakket veiligheidsmaatregelen.

Gerealiseerd (update januari 2016)
In december 2014 vond de laatste betonstort voor de A2-tunnel plaats. Daarmee werd de ruwbouw van de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland afgerond. Sindsdien werken we ondergronds hard verder om de tunnel af te bouwen, in te richten en klaar te maken voor gebruik. Volgens de huidige planning kan de tunnel dan eind 2016 in gebruik genomen worden. Wilt u weten hoe het er aan toe gaat in de tunnel? Klik dan hier

De opgave: parklaan bovenop tunnel

Bovenop de tunnel komt een weg voor langzaam- en bestemmingsverkeer: de parklaan. De parklaan is een langgerekte bomenlaan met een brede strook voor fietsers en voetgangers. Daarnaast heeft de parklaan één rijstrook in beide richtingen voor autoverkeer en openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers krijgen hier volop de ruimte. Door zijn groene en recreatieve karakter, verbindt de parklaan de wijken van Maastricht weer met elkaar. Langs de parklaan komen (deels) nieuwe woningen, die helemaal passen in het Maastrichtse straatbeeld. De woningen hebben een eigen karakter, maar vormen samen een eenheid. De Gemeenteflat aan het Koningsplein blijft behouden en wordt gerenoveerd.

Gerealiseerd (update januari 2016)
Sinds de ruwbouw van de A2-tunnel voltooid is, is het gebied erboven braakliggend terrein. Dit in afwachting van de aanleg van de parklaan, die start in 2017. Om ervoor te zorgen dat de vrije ruimte op en rond de A2-bouwplaats alvast benut wordt met tijdelijke activiteiten, zijn in april de Makelaars van de Tussentijd gestart. Meer informatie over hen leest u hier

Daarnaast werden in het voorjaar van 2015 zes ‘proefbomen’ op de parklaan geplant. Het zijn zilverlindes van elk ongeveer vier meter hoog. Doel van de aanplant is om de beste plant- en verzorgmethode van de bomen te bepalen. Daarom staan drie lindes bovenop het tunneldak, de andere drie zilverlindes naast het tunneldak. 

De opgave: nieuwe stadsentrees bij Geusselt en Europaplein

Rond de knooppunten Geusselt en Europaplein, de entrees van de stad, ontmoeten stad en snelweg elkaar. De entrees zijn herkenbaar als twee glooiende, groen beboste gebieden, waarin de tunnelmonden verdwijnen. De knooppunten Geusselt en Europaplein krijgen een herkenbare naam, die bijvoorbeeld naar de Tweeherigheid kan verwijzen: de Hertog van Brabant als poort naar het noorden en de Prins-bisschop van Luik als poort naar het zuiden. Bij de knooppunten komen markante kantoorvilla’s en een woontoren als herkenningspunt: een passende skyline voor Maastricht.

Gerealiseerd (update januari 2016)
Bij Geusselt is de Geusseltheuvel in opbouw. Die zorgt ervoor dat het Dienstengebouw Noord bijna helemaal ondergronds verdwijnt. Langs de Terblijterweg markeert deze groene heuvel met bloemrijke grasvelden en tulpenbomen na 2016 de noordelijke stadsentree.

De opgave: nieuw centrum voor Maastricht-Oost

De Groene Loper draagt bij aan de al ingezette ontwikkeling en vernieuwing van Maastricht-Oost. Onder meer door circa 1.100 nieuwe woningen en 30.000 m2 commercieel vastgoed te bouwen. Maar vooral door de barrière van de huidige A2 weg te nemen en de wijken opnieuw te verbinden. Dit vastgoed groeit als het ware mee met de ontwikkeling van de wijken. Daarbij zoekt marktpartij Avenue2 met woningcorporaties steeds naar de meerwaarde van gemeenschappelijke plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van parkeeroplossingen. Verder geeft de Groene Loper de lokale werkgelegenheid een flinke impuls. Zo worden werklozen en schoolverlaters in de A2-school opgeleid tot bouwvakker.
Gerealiseerd (update maart 2016)
Inmiddels zijn er al twee mijlpalen gerealiseerd voor centrum Maastricht-Oost. De eerste is de plannen voor de nieuwbouw van de Albert Heijn aan de Scharnerweg. En de tweede is de ontwikkeling van de voormalige KPN-locatie - onder de 'Vikingsite' - van Ballast Nedam en ViRiX.

Alle info over de bovengrondse herinrichting van Maastricht Oost kunt u vinden via Mijn Groene Loper.