EÉN PLAN VOOR STAD EN SNELWEG

Eén plan voor stad en snelweg

Het rapport ‘Eén plan voor stad en snelweg’ bestaat uit drie delen:

  • conclusies en aanbevelingen integraal A2-project Maastricht
  • onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht
  • onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf A2

Dit rapport is in het voorjaar van 2006 ter consultatie voorgelegd aan belangstellenden en betrokkenen. Bijna 3.000 personen en organisaties gaven ruim 500 reacties. Een duidelijke meerderheid sprak zich uit tegen een oostelijke omleiding en voor een ondertunneling van de huidige A2-passage. Wat betreft de ontsluiting van het bedrijventerrein Beatrixhaven ging de voorkeur uit naar tracé C: parallel aan het spoor over het bedrijventerrein.