RAPPORT MAASTRICHT RAAKT DE WEG KWIJT

Op 11 april 2000 discussieerde de gemeenteraad van Maastricht over de mogelijkheden voor de A2-passage en heeft een vervolgproces uitgestippeld. Dit is verwoord in het rapport ‘Maastricht raakt de weg kwijt’, dat is opgesteld door de gemeenten Maastricht en Meerssen, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. Dit rapport is op 17 april 2001 gepresenteerd en vormde de basis voor de onderhandelingen tussen het Rijk en de regio over de financiering van het project A2 Maastricht. Het rapport bevat een plan gericht op de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Maastricht en Meerssen.