PLANNEN VERKNOPING A2-A79

In het begin van de jaren ‘90 ontwikkelde Provincie Limburg plannen voor verknoping van A2 en A79, zodat op deze plek alle verkeersbewegingen mogelijk zouden zijn. Door het ontbreken van die verbinding ondervindt de gemeente Meerssen veel overlast van sluip- en vrachtverkeer. De Provincie heeft toen besloten dat de verknoping A2-A79 deel zou gaan uitmaken van een eventuele integrale studie voor de A2-passage Maastricht.