RICHTLIJNEN TRAJECTNOTA MER

Naar aanleiding van de inspraakreacties op de startnotitie werden richtlijnen voor de Trajectnota MER opgesteld, voor onder andere verkeer en vervoer, milieueffecten, ruimtegebruik en economie. Verder is bepaald dat de MER dient te worden uitgewerkt in twee stappen. In de eerste stap werd een serie verkeerskundige alternatieven op hun vervoers- en verkeerskundige effecten beoordeeld. Daarna werden deze alternatieven getoetst op hun gevolgen voor leefbaarheid, externe veiligheid, beschermingsformules van milieurichtlijnen. In de tweede stap zijn de overgebleven alternatieven verder beschreven en beoordeeld.