SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

In 2006 is de samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierin heeft de projectorganisatie niet alleen voor het verkeer, maar voor alle A2-doelstellingen op een rij gezet welke alternatieven voor de A2-passage én de ontsluitingsweg naar de Beatrixhaven het meest kansrijk zijn. Dit plan moet een oplossing bieden voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid, voor het opheffen van barrières in de stad en kan daarmee ook kansen creëren voor stedelijke vernieuwing. ‘Eén plan voor stad en snelweg’ bestaat uit 3 rapporten: onderzoek alternatieven en varianten A2-passage Maastricht (Tracé/MER – procedure), onderzoek alternatieven ontsluiting Beatrixhaven (RO – procedure) en conclusies en aanbevelingen.