STARTNOTITIE A2-PASSAGE MAASTRICHT

De startnotitie A2-passage Maastricht is de aankondiging van Rijkswaterstaat van het voornemen de A2-passage door Maastricht om te bouwen tot autosnelweg. Deze startnotitie geeft inzicht in het plan en de procedure en is ter inspraak voorgelegd aan geïnteresseerden en belanghebbenden.
De reacties richtten zich met name op de voorkeur voor een ondertunneling, de gecombineerde aanpak van procedures en vrees voor de gevolgen van een keuze voor ondertunneling, zoals (geluids-)overlast en toename van sluipverkeer tijdens de aanleg en sloop van woningen.