STUDIE AANPASSING STADSBOULEVARD

In het begin van de jaren ‘60 is de A2-passage in Maastricht als stadsboulevard aangelegd.
Al begin jaren ‘80 onderzocht Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor aanpassing van die stadsboulevard in de tracéstudie ‘A2/E9 in en om Maastricht’. Op basis van deze studie besloot de toenmalige minister dat de A2-passage Maastricht ter plaatse van het huidige tracé verdiept moest worden aangelegd en niet aan de oostzijde van de stad. Toen is echter niet het benodigde budget voor uitvoering beschikbaar gesteld.