TRACÉ/MER STUDIE

In 1992 besliste de Europese Commissie dat voor eventuele ombouw van de A2-passage Maastricht een Tracé/MER-procedure verplicht was. Eind 1995 verscheen de startnotitie A2-passage Maastricht van Rijkswaterstaat. Deze startnotitie behandelde niet alleen de problematiek van de A2 zelf, maar ook die van de verknoping A2/A79. Daarnaast ging de startnotitie in op de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid van de stad en de leefbaarheid langs de A2-passage. In 1998 werd opnieuw geconcludeerd dat de A2-problematiek het beste ter plekke van de huidige traverse kan worden opgelost. Er was echter weer geen budget beschikbaar voor aanpak van de A2-problemen en de tracéprocedure werd afgebroken.