DE 9 STAPPEN VAN DE TUNNELBOUWTREIN

Bijgewerkt: april 2017


STAP 1 Start
Bestaande A2 werd verlegd in westelijke richting, vlak naast het tunneltracé.

STAP 2 Sleuven graven
Vuursteenbanken in de ondergrond maakten het lastig om damwanden in te trillen of te drukken. Met een diepwandgrijper graafde de aannemer daarom eerst een 60 centimeter brede sleuf tot ongeveer 24 meter diepte, die werd gevuld met cementbentoniet.

STAP 3 Plaatsen damwanden
Stalen damwandplanken werden afgehangen in de cementbentonietsleuf.
Bij de bouw van de tunnelmonden - bij Geusselt en Europaplein - werd gekozen voor een andere methode. Damwandplanken werden niet afgehangen in cementbentonietsleuven, maar rechtstreeks in de grond getrild.

STAP 4 Bemaling en graafwerk
Zodra de bouwkuip gevormd was kon Avenue2 starten met het ontgraven. Tegelijk werd de grondwaterbemaling opgestart. Dit was nodig om in een droge bouwkuip te kunnen werken.

STAP 5 Graven en stempelen
Tijdens het graven werden stempels aangebracht in de bouwkuip. Dit zijn stalen balken die horizontaal tussen de damwanden in de bouwput werden aangebracht. Als de grond uit de bouwkuip weggegraven werd, ging de grond aan de buitenkant op de damwanden drukken. De wanden hadden dan extra ondersteuning nodig om te voorkomen dat ze naar binnen toe klapten. De stempels zorgden ervoor dat dit niet kon gebeuren.

STAP 6 Storten vloer
Eenmaal op diepte startte Avenue2 met het betonwerk. Eerst werd een dunne werkvloer aangelegd waarop gemakkelijk gewerkt kon worden. Daarbovenop kwam de echte tunnelvloer, die ongeveer 1m dik is.

STAP 7 Eerste tunnellaag
Bouw van de wanden van de onderste tunnellaag en tussenvloer. Voordat beton gestort kon worden, bracht Avenue2 bekisting aan en werd wapening gevlochten. 

STAP 8 Tweede tunnellaag
Bouw van de wanden van de bovenste tunnelbuizen en het dak. Net als bij de bouw van de onderste tunnellaag bracht Avenue2 bekisting aan en werd wapening gevlochten, voordat beton gestort kon worden.

STAP 9 Afdekken met grond
Één tunneldeelbijna klaar: bovenop het tunneldak kwam een dikke laag grond, damwanden werden getrokken en aan begin van de tunneltrein weer afgehangen in de cementbentonietsleuf.