DE 9 STAPPEN VAN DE TUNNELBOUWTREIN


STAP 1 Start
Bestaande A2 wordt verlegd in westelijke richting, vlak naast het tunneltracé.

STAP 2 Sleuven graven
Vuursteenbanken in de ondergrond maken het lastig om damwanden in te trillen of te drukken. Met een diepwandgrijper graaft de aannemer daarom eerst een 60 centimeter brede sleuf tot ongeveer 24 meter diepte, die wordt gevuld met cementbentoniet.

STAP 3 Plaatsen damwanden
Stalen damwandplanken worden afgehangen in de cementbentonietsleuf.
Bij de bouw van de tunnelmonden - bij Geusselt en Europaplein - is gekozen voor een andere methode. Damwandplanken worden niet afgehangen in cementbentonietsleuven, maar in de grond getrild.

STAP 4 Bemaling en graafwerk
Als de bouwkuip gevormd is kan Avenue2 starten met het ontgraven. Tegelijk wordt de grondwaterbemaling opgestart. Dit is nodig om in een droge bouwkuip te kunnen werken.

STAP 5 Graven en stempelen
Tijdens het graven worden stempels aangebracht in de bouwkuip. Dit zijn stalen balken die horizontaal tussen de damwanden in de bouwput worden aangebracht. Als de grond uit de bouwkuip weggegraven wordt, gaat de grond aan de buitenkant op de damwanden drukken. De wanden hebben dan extra ondersteuning nodig om te voorkomen dat ze naar binnen toe klappen. De stempels zorgen ervoor dat dit niet kan gebeuren.

STAP 6 Storten vloer
Eenmaal op diepte start Avenue2 met het betonwerk. Eerst wordt een dunne werkvloer aangelegd waarop gemakkelijk gewerkt kan worden. Daarbovenop komt de echte tunnelvloer, die ongeveer 1m dik is.

STAP 7 Eerste tunnellaag
Bouw van de wanden van de onderste tunnellaag en tussenvloer. Voordat beton gestort kan worden, brengt Avenue2 bekisting aan en wordt wapening gevlochten. 

STAP 8 Tweede tunnellaag
Bouw van de wanden van de bovenste tunnelbuizen en het dak. Net als bij de bouw van de onderste tunnellaag brengt Avenue2 bekisting aan en wordt wapening gevlochten, voordat beton gestort kan worden.

STAP 9 Afdekken met grond
Één tunneldeel is bijna klaar: bovenop het tunneldak komt een dikke laag grond, damwanden worden getrokken en aan begin van de tunneltrein weer afgehangen in de cementbentonietsleuf.