DE WANDEN-DAKCONSTRUCTIE

Een speciaal stukje tunnel tussen ANWB-flat en Gemeenteflat

Omdat de ruimte bij de ANWB-flat en Gemeenteflat zo krap is, kan op deze plek de tijdelijke A2/N2 niet langs de bouwkuip liggen. Daarom wordt hier op een speciale manier gebouwd, via een zogenaamde wanden-dakconstructie. De wanden-dakconstructie is een betonnen U-vormige constructie die ondersteboven in de grond wordt gebouwd. De betonnen U-vorm kan gezien worden als een brede brug over de toekomstige bouwkuip heen.
De wanden-dakconstructie werd in twee fases aangelegd. Eerst het deel aan de westzijde langs de ANWB-flat, vervolgens werd de A2/N2 hier overheen gelegd en kon Avenue2 starten met deel twee aan de oostzijde, langs de Gemeenteflat.

Aanleg diepwanden
Bij de wanden-dakconstructie wordt niet gewerkt met damwanden, maar met betonnen diepwanden. De diepwanden blijven, in tegenstelling tot de stalen damwanden, na de bouw in de grond zitten.
Voor het maken van de diepwanden worden sleuven gegraven van ongeveer 1 meter 20 breed. Al tijdens het graven worden de sleuven gevuld met bentoniet, een mengsel van water en fijne kleideeltjes, zodat de sleuf open blijft staan en de grond niet in elkaar zakt.
Eenmaal op diepte wordt er een wapeningskorf in de sleuf gebracht en wordt de sleuf vol beton gestort.
Aanleg dak
Als de (diep)wanden klaar zijn, graaft Avenue2 de bovenlaag van de grond weg voor de aanleg van het dak van de wanden-dakconstructie. Vóórdat het beton gestort wordt, brengt Avenue2 een vlechtwerk (wapening) aan. Het vlechtwerk versterkt het beton dat hier overheen wordt gestort. Uiteindelijk wordt het betonnen dak circa 90 centimer dik. Als het beton is uitgehard, worden onder andere mantelbuizen en riolering over het dak gelegd. Als laatste komt een deklaag van anderhalve meter grond over het dak.