VOORTGANGSBERICHT A2 MAASTRICHT, 9 JUNI 2011

Werkzaamheden Scharnerweg
In de weekenden van 17 tot en met 20 juni en van 24 tot en met 27 juni 2011 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de Groene Loper voor A2 Maastricht ter hoogte van het kruispunt Scharnerweg/N2. De huidige N2 wordt verlegd om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de tunnel. De Scharnerweg tussen Oranjeplein/Koningsplein en Hunnenweg wordt afgesloten voor het verkeer van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur. Kruisend verkeer over de N2 is niet mogelijk. Op de N2 blijft gedurende het hele weekend in beide richtingen één rijstrook open. Op het kruispunt zijn afslaande bewegingen van de N2 naar de Scharnerweg en omgekeerd erg beperkt. Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voorzien. Deze wordt ter plaatse aangegeven met gele borden.
Voor meer informatie en een kaart met omleidingsroutes klik hier 
Hondenlosloopgebied bij Novotel
De Nassaulaan ten oosten van de N2 tussen de Adelbert van Scharnlaan en de Regentesselaan wordt de komende weken versmald. Dit is nodig om werkruimte vrij te maken voor de bouw van de A2 tunnel. Hierdoor is het hondenlosloopgebied aan de Nassaulaan binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar. Dit gebied zal mee omgevormd worden tot werkruimte.
Over een aantal weken wijst de gemeente Maastricht een tijdelijk alternatief losloopgebied aan. Wij houden u hiervan verder op de hoogte via het voortgangsbericht A2 Maastricht en www.a2maastricht.nl.
Vergunningen
Voor de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden kunnen vergunningen noodzakelijk zijn. Een overzicht met vergunningaanvragen ligt in het Informatiecentrum A2 Maastricht. U kunt in dit overzicht zien welke vergunning, voor wat en wanneer aan de orde is. De vergunning zelf is in te zien bij het betreffende bevoegd gezag. Let u daarvoor op publicaties van dat bevoegd gezag, bijvoorbeeld in de Staatscourant, Dagblad De Limburger en de Ster.
Infopunt Schade A2 Maastricht

Het Infopunt Schade A2 Maastricht is een onafhankelijk juridische adviesdienst, waar u terecht kunt met uw vragen over eventuele schade door de werkzaamheden voor het project A2 Maastricht. Derde- én vierdejaarsstudenten van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht voorzien u van onafhankelijke juridische informatie. U kunt samen met de rechtenstudenten bekijken onder welke procedure uw schade valt en of u kans maakt dat uw schade wordt vergoed. U krijgt advies over welke stappen u kunt ondernemen. De studenten adviseren u tot het indienen van het schadeverzoek bij de onafhankelijke schadecommissie. Het voeren van een eventuele procedure voor de rechter moet u zelf regelen.

Meer informatie? Klik hier