VOORTGANGSBERICHT A2 MAASTRICHT (GEPLAATST 16 MEI 2011)

Afsluiting John F. Kennedysingel
 
Van 16 mei tot en met 7 juli worden in de omgeving van het Europaplein werkzaamheden uitgevoerd om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de tunnel. De kruispunten van de John F. Kennedysingel met de op- en afritten van de N2 zullen worden aangepast. In de nachten van 16 tot 20 mei wordt tussen 20.00 uur en 06.00 uur in beide richtingen één rijstrook afgesloten. De middenberm van de John F. Kennedysingel wordt uitgebroken, verlichting wordt verwijderd en hoogteverschillen worden weggewerkt. Ook van 23 mei tot en met 7 juli zullen er nog regelmatig nachtelijke werkzaamheden plaatsvinden.
 
Weekendafsluiting
In het weekend van 20 tot en met 22 mei worden voorbereidingen getroffen voor de ombouw van de kruispunten tot T-splitsingen. Van 20 mei 20.00 uur tot 22 mei 14.00 uur wordt de John F. Kennedysingel tussen Akersteenweg en Limburglaan volledig afgesloten in de richting vanuit Heer naar het centrum, inclusief de op- en afritten van de N2. In de andere rijrichting, vanuit het centrum richting Akersteenweg wordt de linker rijstrook afgesloten. Het verkeer kan over de rechter rijstrook, zodat de op- en afritten van de N2 in die richting toegankelijk blijven.
Meer informatie over de afsluitingen en omleidingsroutes vindt u op www.a2maastricht.nl > wat > voorbereiding of www.maastrichtbereikbaar.nl.
A2 Maastricht weer open voor verkeer
 
Vanaf maandag 16 mei 2011 is de A2 bij Maastricht tussen knooppunten Kruisdonk en Maastricht Aachen Airport weer opengesteld voor verkeer. De voorbije weken werden ter hoogte van Kruisberg de liggers voor de ecoducten over de A2 geplaatst. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, was het nodig dat de A2 afgesloten werd voor al het verkeer. Dit gebeurde van 6 tot en met 9 mei 2011 en van 13 tot en met 16 mei 2011.
In deze weekenden werden de betonnen liggers van de ecoducten aangevoerd en geplaatst. De twee ecoducten, Kalverbosch en Bunderbosch, zijn onderdeel van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht. Ze worden aangelegd ter versterking van de natuur in de Landgoederenzone. Zo kunnen dieren, zoals de vuursalamander, de das en de egel, weer vanuit het Geuldal naar het Maasdal en omgekeerd.

In opdracht van Projectbureau A2 Maastricht werd het plaatsen van de liggers voor ecoduct Kalverbosch gefilmd.
Deze pagina is aangepast op 4 oktober 2011