VOORTGANGSBERICHT A2 MAASTRICHT (GEPLAATST 11 MEI 2011)

Versmalling Nassaulaan

De Nassaulaan ten oosten van de N2 tussen de Adelbert van Scharnlaan en de Regentesselaan wordt de komende weken versmald. Dit is nodig om werkruimte vrij te maken voor de bouw van de A2 tunnel. Van 16 mei tot en met 28 juni zal de Nassaulaan grotendeels opengebroken worden. Ook het hondenlosloopgebied aan de Nassaulaan is vanaf 16 mei ontoegankelijk. Dit gebied zal mee omgevormd worden tot werkruimte. De hondeneigenaars werden hierover al geïnformeerd via posters aan het hekwerk van het losloopgebied. Aansluitend op de werkzaamheden voor de versmalling worden de kabels en leidingen in de Nassaulaan verlegd. Als alle werkzaamheden afgerond zijn, zal de Nassaulaan enkel toegankelijk zijn voor fietsers. Het autoverkeer wordt omgeleid via de omliggende straten. Die versmalling is onderdeel van de werkzaamheden die nodig zijn voor de ombouw van knooppunt Europaplein.
Terugblik: plaatsen liggers ecoducten Bunderbosch

Vorig weekend, van 6 tot en met 9 mei, werden de liggers voor het ecoduct Bunderbosch geplaatst. De werkzaamheden en openstelling van de A2 zijn volgens planning verlopen. Op vrijdagavond werd de pers uitgenodigd om naar de start van de werkzaamheden te komen kijken. Van pers waren aanwezig: aencmedia (huis-aan-huisbladen), radio- en tv-zender L1 en Dagblad de Limburger. Berichtgeving afgelopen zaterdag over de plaatsing van de liggers op L1 en in De Limburger. Daarnaast lokte het plaatsen van de ligger ook heel wat belangstellenden die erg enthousiast waren over de werkzaamheden en de informatie die ze ter plaatse ontvingen.
Komend weekend, van 13 tot en met 16 mei, worden de liggers voor het ecoduct Kalverbosch geplaatst. Hiervoor wordt de A2 richting Eindhoven tussen Maastricht Aachen Airport en knooppunt Kruisdonk ’s nachts afgesloten voor al het verkeer.
Werkzaamheden in voorbereiding 

Op korte termijn worden in de omgeving van het Europaplein werkzaamheden uitgevoerd om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de tunnel. De kruispunten van de John F. Kennedysingel met de op- en afritten van de N2 zullen worden aangepast. De werkzaamheden worden vooral ’s nachts uitgevoerd en de verwachte verkeershinder is minimaal. Op dit moment wordt in die omgeving al gewerkt aan de omlegging van het fietspad. In de toekomst zullen alle fietsers aan de noordelijke kant van de John F. Kennedysingel fietsen op een tweerichtingsfietspad.

Op korte termijn wordt ook gewerkt in de Noormannensingel, het Koningsplein en het Oranjeplein. Firma HAK zal er in opdracht van energieleverancier Enexis werken aan het verleggen van kabels en leidingen.