VRAAG EN ANTWOORD

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

Strakke planning

Om in 10 weken tijd een bouwkuip én gelijkvloerse verkeersbrug aan te leggen, moet bouwer Avenue2 een strakke planning hanteren. In de eerste week – van maandag 16 september tot vrijdag 20 september – wordt er daarom doorgewerkt tot 22.00 uur. En, als dat nodig is, werken we ook op zaterdag 21 september tot 22.00 uur.
Omleidingsroutes tijdens afsluiting oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat Omleidingsroutes tijdens afsluiting oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat

VRAAG EN ANTWOORD: OMWONENDEN

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

Waarom kan de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar blijven voor voetgangers en (brom)fietsers?
Rondom de Voltastraat is het tunnelwerk in volle gang, waardoor de beschikbare ruimte erg krap is. Een oversteek voor langzaam verkeer - voetgangers en (brom)fietsers - heeft alleen nut als deze geschikt is voor tweerichtingsverkeer. En die ruimte is er niet. Maar niet alleen ruimte is een overweging: veiligheid is nog véél belangrijker. Tijdens het werk zetten we groot materieel in. Dat betekent dat overstekende voetgangers en (brom)fietsers voortdurend gevaar lopen tijdens de werkzaamheden.
Ik woon dichtbij de oversteek Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat. Welke hinder kan ik verwachten tijdens de werkzaamheden?
Omwonenden ondervinden niet alleen verkeershinder, maar ook overlast door de werkzaamheden zelf. Dat kan geluid-, stof en/of trillingshinder zijn. Avenue2 bewaakt geluid- en trillingshinder voortdurend door middel van een monitoringssysteem. Stofhinder wordt – waar nodig – bestreden met sproei-installaties. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld door de machine die voor het boren van de bronnen wordt gebruikt. Deze haalt grond omhoog die wordt losgeslagen door ijzers tegen elkaar te laten klepperen. Dit levert een vervelend geluid op, dat helaas niet te voorkomen is.

Wilt u meer weten over monitoring? Klik dan hier voor een aflevering van A2-Actueel: ‘Meten met spiegels’.
Wat zijn de werktijden van Avenue2 tijdens de werkzaamheden?
Bouwer Avenue2 werkt tijdens de afsluiting van de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat zes dagen per week door. Op zondagen wordt er niet gewerkt. Werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur, maar langer doorwerken is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dat geldt vooral voor het graven van de sleuven voor bouwkuipwanden en grondwaterbemaling. Deze werkzaamheden vallen onder een collectieve hindervergunning.
Ik woon in Wyckerpoort-Noord en haal mijn boodschappen in het winkelcentrum aan de Voltastraat. Hoe kan ik daar komen?
Alle verkeer kan gelijkvloers oversteken via kruispunt Scharnerweg en verder reizen via de Eburonenweg -> Frankenstraat -> Edisonstraat. Voetgangers en fietsers kunnen ook oversteken via de tijdelijke bruggen ter hoogte van de Frankenstraat en Burgemeester Bauduinstraat. Een flyer met omleidingsroutes is beschikbaar bij de winkels en bedrijven in de Voltastraat en omgeving. Of klik op de link hiernaast om de flyer te downloaden.

Openbaar vervoer:
Busroutes wijzigen niet tijdens de afsluiting van de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat. Bewoners van Wyckerpoort-Noord reizen eerst met lijn 2 naar de Noormannensingel. Via de bushalte aan het Oranjeplein stappen busreizigers over op lijn 3, richting Frankenstraat.
Ik woon in Wyckerpoort-Noord en ben slecht ter been. Hoe moet dat nu?
Bent u slecht ter been en woont u in Wyckerpoort-Noord? Neem dan contact op met de Servicelijn Maastricht Oost. Samen met Maastricht Bereikbaar en het Gehandicaptenplatform zoeken wij een maatwerkoplossing voor u.
Waar kan ik terecht als ik een vraag of klacht met betrekking tot de werkzaamheden heb?
Voor vragen, klachten of meldingen kunt u terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost. U kunt ook een bezoek brengen aan het Informatiecentrum A2 Maastricht dat elke dinsdag en woensdag geopend is van 10.00-16.00 uur. Elke eerste dinsdag van de maand is het Informatiecentrum geopend tot 20.00 uur. De eerstvolgende avondopenstelling is dinsdag 1 oktober 2013.