VRAAG EN ANTWOORD

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

VRAAG EN ANTWOORD: VERKEERSBRUG

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

Kan de verkeersbrug bij de oversteek Voltastraat – Prof. Cobbenhagenstraat dezelfde hoeveelheden verkeer aan als de huidige oversteek?
Ja. De verkeersbrug is 10,6 meter breed. Dat is vergelijkbaar met de huidige oversteek en breed genoeg om plaats te bieden aan hetzelfde aantal rijstroken voor autoverkeer. Aan weerszijden van de verkeersbrug komen fietspaden. Voetgangers blijven oversteken aan de noordzijde. Na openstelling kan alle verkeer dan ook als vanouds van Wyckerpoort-Noord naar Wittevrouwenveld – en omgekeerd – oversteken.
Hoe ziet de verkeersbrug eruit?
De verkeersbrug is vergelijkbaar met de Scharnerwegbrug, maar minder lang. Ter hoogte van kruispunt Scharnerweg maakt de toekomstige A2-tunnel namelijk een bocht.  Dat betekent dat de rijstroken in de tunnelbuizen hier breder zijn. Dat geldt niet voor de A2-tunnel ter hoogte van de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat: daar bouwt Avenue2 rechtdoorgaande tunnelbuizen. De verkeersbrug bij kruispunt Scharnerweg is daarom 34 meter lang, bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat 30 meter.
Verkeersbrug Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat Verkeersbrug Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat
Is er wel genoeg ruimte voor voetgangers en (brom)fietsers op de nieuwe verkeersbrug?
De verkeersbrug bij de Voltastraat biedt dezelfde faciliteiten als de huidige oversteek: twee rijstroken voor autoverkeer en aan weerszijden een fietspad. Voetgangers blijven oversteken aan de noordzijde van de oversteek.
Hoe lang blijft de verkeersbrug in gebruik?
De verkeersbrug blijft in gebruik totdat de betonnen ruwbouw van de A2-tunnel onder de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat gereed is. Naar huidige inzichten is dat omstreeks eind 2014.
Komen er nog meer verkeersbruggen?
Nee, de verkeersbrug bij de Voltastraat is de laatste tijdelijke brug boven de N2 en bouwkuip. Alle andere oost-westverbindingen zijn inmiddels al vervangen door tijdelijke bruggen. Zo is bij kruispunt Scharnerweg is in het voorjaar van 2013 een gelijkvloerse brug geplaatst. Drie bruggen - bij de Heerderweg, de Frankenstraat en de Burg. Baduinstraat - zijn vooral bestemd voor voetgangers, maar fietsers kunnen hier ook gebruik van maken (fiets aan de hand).
Fotografie: Peter Wijnands