VRAAG EN ANTWOORD

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

VRAAG EN ANTWOORD: WERKZAAMHEDEN

Verkeersbrug Voltastraat voor alle verkeer

Waarom kan de oversteek Voltastraat – Prof. Cobbenhagenstraat tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar blijven voor voetgangers en (brom)fietsers?
Rondom de Voltastraat is het tunnelwerk in volle gang, waardoor de beschikbare ruimte erg krap is. Een oversteek voor langzaam verkeer - voetgangers en (brom)fietsers - heeft alleen nut als deze geschikt is voor tweerichtingsverkeer. En die ruimte is er niet. Maar niet alleen ruimte is een overweging: veiligheid is nog véél belangrijker. Tijdens het werk zetten we groot materieel in. Dat betekent dat overstekende voetgangers en (brom)fietsers voortdurend gevaar lopen tijdens de werkzaamheden.
Waarom wordt de oversteek niet in fases afgesloten zodat het verkeer toch door kan gaan?
De beschikbare ruimte is erg krap. Hierdoor is het onmogelijk om de oversteek tijdens de werkzaamheden deels open te houden voor alle verkeer én gelijktijdig een verkeersbrug te plaatsen die breed genoeg is.
Waarom heeft Avenue2 ook nu weer 10 weken nodig voor het plaatsen van de verkeersbrug? Deze verkeersbrug is toch kleiner dan de verkeersbrug bij kruispunt Scharnerweg?
Bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat zijn meer bronnen nodig om de bouwkuip droog te pompen. In de ondergrond zit namelijk een mindere kwaliteit mergel, die de kans op aanwezigheid van holle ruimtes en scheuren vergroot. Via scheuren kan meer grondwater in de bouwkuip terecht komen. Daarom zijn er meer bronnen nodig. Maar niet alleen het boren van de bronnen duurt langer: ook het droogpompen van de bouwkuip neem extra tijd in beslag.
Wat gaat er gebeuren?
Fase 1: inrichten werkterrein en voorbereidende werkzaamheden
Maandagochtend 16 september gaat de oversteek vanaf 07.00 uur dicht voor alle verkeer. Het werkterrein begint ter hoogte van de Burgemeester van Oppenstraat en eindigt ter hoogte van de N2. Bouwer Avenue2 maakt allereerst de oversteek ter hoogte van de Voltastraat 'functievrij'. Dat wil zeggen dat we het asfalt verwijderen en - onder andere - oude kabels, leidingen en rioolbuizen weghalen. 

Bodemverontreiniging
Onder de oversteek bevindt zich een bodemverontreiniging. De vervuiling vormt geen gevaar voor de omgeving, maar we moeten de grond wel saneren of, afhankelijk van de aard van de vervuiling, afvoeren naar een depot. Lees hier meer over bodemverontreinigingen in het A2-tunneltracé.
Fase 2: aanleg bouwkuip
Eind september start de aanleg van de bouwkuip voor de A2-tunnel. Eerst plaatsen we betonnen wandjes, zogenaamde geleidebalken, die ervoor zorgen dat de grote, gele sleufgrijper altijd recht naar beneden graaft. Tijdens het graafwerk worden de sleuven gevuld met cement-bentoniet, een mengsel van cement, water en kleideeltjes, zodat de sleuf open blijft staan. Zodra het bentoniet voldoende is uitgehard, laat firma Züblin hier stalen damwandplanken in zakken. De damwandplanken vormen, aaneengesloten, de bouwkuipwanden. Maar de damwandplanken zijn niet alleen de uiteindelijke bouwkuipwanden, ze zijn tegelijkertijd ook steunpunten voor de verkeersbrug. Lees hier meer over de bouwmethode van de A2-tunnel.

Extra bronnen
Vóórdat het graafwerk start, boort de firma Van Tongeren bronnen voor het droogpompen van de bouwkuip. Bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat zijn echter meer bronnen nodig dan elders. In de ondergrond zit namelijk een mindere kwaliteit mergel, die de kans op aanwezigheid van holle ruimtes en scheuren vergroot. Via scheuren kan meer grondwater in de bouwkuip terecht komen. Daarom zijn er meer bronnen nodig. Ook het droogpompen van de bouwkuip neem extra tijd in beslag. Pas als de bemaling is geïnstalleerd en de bouwkuip droog is, start het graafwerk. We graven de bouwkuip tot 2,5 meter diep uit. Pas later, als de verkeersbrug in gebruik is, gaat het graafwerk verder. Lees hier meer over de ondergrond bij de Voltastraat.
Fase 3: Installeren verkeersbrug
Naar verwachting plaatst de firma Janson Bridging – in opdracht van Avenue2 - de verkeersbrug begin november. De brug is vergelijkbaar met de verkeersbrug bij kruispunt Scharnerweg, maar smaller. De oversteek Voltastraat - Professor  Cobbenhagenstraat bestaat immers uit minder rijstroken. Lees hier meer over de verkeersbrug.

Afbouw
De brug kan nog niet meteen in gebruik worden genomen: eerst moeten we deze op het bestaande wegennet aansluiten. Zo plaatsen we rij- en stootplaten die voor een goede aansluiting op het bestaande wegdek zorgen. Op de verkeersbrug komt asfalt en wegmarkeringen voor de verschillende rijstroken. Installeren en gebruiksklaar maken van de verkeersbrug duurt zo'n drie weken. Donderdagochtend 7 november 2013 is het dan zover: de verkeersbrug is klaar voor gebruik en de oversteek Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat gaat weer open voor alle verkeer.
Wat zijn de werktijden tijdens de afsluiting van de oversteek Voltastraat?
Bouwer Avenue2 werkt tijdens de afsluiting van de oversteek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat zes dagen per week door. Op zondagen wordt er niet gewerkt. Werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur, maar langer doorwerken is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dat geldt vooral voor het graven van de sleuven voor bouwkuipwanden en grondwaterbemaling. Deze werkzaamheden vallen onder een collectieve hindervergunning.
Kruispunt Scharnerweg opende eerder dan verwacht. Zal dit ook gebeuren bij de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat?
Plannen is passen en meten. Tijdens de voorbereidende fase - het inplannen van de werkzaamheden en de tijdsduur daarvan - gaan we uit van een te verwachten - en realistisch - scenario. Vooraf rekenen op meevallers hoort daar niet bij.
Maar gelukkig zijn er géén tegenvallers geweest tijdens de werkzaamheden. De oversteek Voltastraat opent - mede dankzij de inzet van onze mannen - twee weken vroeger dan gepland: donderdagochtend 7 november gaat de oversteek weer open voor alle verkeer.
Wordt de oversteek Voltastraat – Prof. Cobbenhagenstraat vaker zo lang afgesloten als de A2-tunnel daaronder wordt gebouwd?
Nee, dat is niet nodig. De verkeersbrug wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat oost-westverkeer bovengronds door kan gaan, terwijl we daaronder de A2-tunnel bouwt. Kortdurende afsluitingen blijven mogelijk, maar die worden vooral ’s avonds en ’s nachts ingepland zodat verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.
Fotografie: Reen van Beek