BEATRIXHAVEN

Andere kunstwerken in de verbindingsweg?

Locatie

Het kunstwerk ligt ter hoogte van Mariënwaard 1.

Wist u dat...

  • er 9 liggers geplaatst zijn?
  • en dat deze elk 36 meter lang zijn?

Waarom niet het dek zelf maken?

Om het dek van het viaduct Mariënwaard ter plekke te maken, hebben we een ondersteuning nodig. Dit zou betekenen dat de ondersteuning op de Mariënwaard zou staan. Het gevolg zou dan zijn dat we de weg moesten afsluiten waardoor er niemand meer door kon. Dit is niet wenselijk. Daarom is er gekozen voor betonnen liggers.

KUNSTWERK VIADUCT MARIËNWAARD

Bijgewerkt op 20 augustus 2013

Op maandag 2 april 2012 is Avenue2 begonnen met werkzaamheden voor het nieuwe kunstwerk Mariënwaard. Dit kunstwerk is een onderdeel van de toekomstige verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven.  

Verbindingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven
In de huidige situatie heeft bedrijventerrein Beatrixhaven geen eigen afrit op de A2 of A79. (Vracht)verkeer naar de Beatrixhaven moet via de omliggende wijken rijden om het terrein te bereiken. Door een directe aansluiting vanaf knooppunt Kruisdonk naar het bedrijventerrein, worden de afrit bij Meerssen, kruispunt Geusselt én de omliggende wijken ontlast.

Kunstwerk Mariënwaard
De nieuwe verbindingsweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan het bedrijventerrein Beatrixhaven aan de Galjoenweg en kruist daarbij als eerste de Mariënwaard. Om een snelle en goede verbinding naar de Beatrixhaven te maken, zorgen we ervoor dat het verkeer van de Mariënwaard en de verbindingsweg elkaar niet hinderen. Dit maken we mogelijk door de verbindingsweg over de Mariënwaard te laten lopen. Het verkeer naar de Beatrixhaven rijdt dus over het viaduct heen. Dit kunstwerk noemen we dan ook Kunstwerk Mariënwaard.

Voorbereidende werkzaamheden
Doordat de verbindingsweg over de Mariënwaard heen loopt, hoeft er geen bouwkuip gemaakt te worden. We bouwen namelijk het viaduct vanaf het bestaande maaiveld. Wel moet het bouwterrein ingericht worden. 

Landhoofden
Aan beide zijde van het viaduct komt een landhoofd. Een landhoofd is de constructie die de uiteinden van het dek ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat de landhoofden en daarmee ook het viaduct niet gaan zakken, moet de ondergrond steviger gemaakt worden. Dit doen we door zand aan te brengen. 

Nadat deze grondverbetering klaar is, starten we met de bouw van de landhoofden. Deze bestaan voor een deel uit gewapende grond en een deel uit beton. Om ervoor te zorgen dat de grond verticaal opgebouwd kan worden, plaatsen we bekisting.

Gewapende grond van het landhoofd oost in opbouw Gewapende grond van het landhoofd oost in opbouw

Op de gewapende grond wordt het betonnen deel van het landhoofd gemaakt.

Betonnen deel landhoofd Betonnen deel landhoofd

Het dek
Zodra de landhoofden gereed zijn, kunnen we de beginnen aan het dek. Het dek bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers. Dit houdt in dat de betonnen liggers door een onderaannemer op een andere locatie worden gebouwd en per vrachtauto aangevoerd. In de nacht van 23 op 24 oktober 2012 werden alle 9 liggers geplaatst. Om dit mogelijk te maken, moesten we de Mariënwaard en de Kruisdonk afsluiten.

Afwerken dek
Nadat de liggers geplaatst zijn, brengen we betonnen randelementen aan. Ook deze elementen zijn  op een andere locatie gebouwd. Voordat we het kunstwerk in gebruik kunnen nemen moeten we een verharding aanbrengen. In dit geval is dit asfalt. Maar ook markeringen aanbrengen en vangrails plaatsen.

Afwerking landhoofden

Als afwerking van de gewapende grond brengen we schanskorven aan. Schanskorven zijn constructies van stalen korven die worden gevuld met natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld vuurstenen. Het is dus als het ware een mand met stenen. Vuursteen is een afvalproduct uit de mergelgroeven en komt vrij bij het ontgraven van de tunnel. Schanskorven gevuld met vuursteen geven de kunstwerken een natuurlijke 'Maastrichtse' uitstraling.


Aanbrengen schanskorven Aanbrengen schanskorven
Afwerken landhoofden met schanskorven Afwerken landhoofden met schanskorven

In gebruik name kunstwerk

Het kunstwerk kan pas in gebruik worden genomen, als de volledige verbinding naar de Beatrixhaven gereed is. Naar verwachting is dit medio 2014. 

Viaduct van bovenaf in juli 2013. Viaduct van bovenaf in juli 2013.
Fotografie: Reen van Beek
Fotografie luchtfoto('s): Peter Wijnands

Fotoboek